Informacje

Zarządzenie dyrektora TCK w sprawie cennika za udział w kołach zainteresowań. Do pobrania tutaj

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Cennik  wynajmu pomieszczeń w placówkach administrowanych przez Trzebińskie Centrum Kultury.