KGW KARNIOWICE

 

KGW Karniowice

                            

k

  clip image002 

Przewodnicząca KGW -  Barbara Paszcza
         

 

kgw karniowice 2019

          Koło Gospodyń Wiejskich w Karniowicach powstało po II Wojnie Światowej, chociaż wzmianki organizowania się kobiet w grupę pochodzą z roku 1937. Należy podkreślić, że Karniowice nie są typową wioską rolniczą, bowiem dawniej większość mieszkańców pracowała w zakładach przemysłowych, skupiających się w Trzebini oddalonej o 5 km Praca na roli była tylko dodatkową formą utrzymania. Niemniej jednak jednym z zadań powojennej władzy stało się nauczenie zasad dobrego żywienia, prowadzenia gospodarstwa rolnego, podwyższenia higieny, rozpowszechniania tak zwanego postępu. Tą rolę miało spełniać  Koło Gospodyń Wiejskich. We wsi musiało być Koło, gdyż tylko ono dawało kobietom możliwość zakupu kurcząt, gęsi do chowu oraz zdobycia innych deficytowych dóbr. Dla kobiet były organizowane liczne kursy gotowania, pieczenia, szycia, pokazy żywieniowe połączone z wykładami. Był ciągły nacisk, aby gospodynie wiejskie rozwijać i edukować. Pierwszą przewodniczącą KGW została Maria Papiernik. W momencie zlikwidowania Służby Rolnej, opiekę nad Kołami przejęły Kółka Rolnicze i Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Gospodynie otrzymały wsparcie od koordynatora tego Ośrodka. W tym samym czasie zmieniła się przewodnicząca, którą została Maria Barańska. U niej zgromadzono sprzęt rolniczy ułatwiający pracę w gospodarstwie: siewniki ręczne do jarzyn, maszynki do „krązania” kapusty, etc. Kółko Rolnicze swoim sprzętem pomagało w obrobieniu pola oraz zdobyciu kwalifikowanego materiału siewnego, nawozu lub sadzeniaków. Następnie przewodnictwo przejęła Maria Głuch, kobieta prężna, aktywna, z wielką determinacją dążąca do celu.

To dzięki niej wybudowano Dom Kultury, który stał się siedzibą życia kulturalnego wsi. Przy KGW działała wypożyczalnia zastawy stołowej, z której korzystali mieszkańcy Sołectwa organizując wesela i zabawy, lub opiekę letnią dla dzieci tzw. „dziecińce”. Dzięki dofinansowaniu z Kółek Rolniczych Gospodynie wyjeżdżały na różne spotkania i prelekcje związane z rolnictwem, oraz wycieczki turystyczne. Wraz z przyjściem przewrotu w 1989 roku, Kółka Rolnicze zaczęły „umierać śmiercią naturalną” a Koło Gospodyń Wiejskich popadło w letarg. Marię Głuch zastąpiła Danuta Bartosik. Koło teoretycznie działało, ale niewiele się tam działo, członkinie się wykruszały, nowych nie przybywało. Nadeszły inne czasy, pojawiła się moda na „Zachód”. Uczestnictwo w Kole Gospodyń stało się śmieszne, było kojarzone z absurdem czasów PRL We wsi również niewiele się działo, ludzie tracili pracę i zamykali się w swoich domach. Dom Kultury wymagał remontu, a wioska potrzebowała nowego sołtysa. Taki marazm trwał do 2003 roku, w którym grupa ludzi zmobilizowała pozostałych mieszkańców i wybrała nowe władze. Nowy Sołtys Franciszek Brzózka wraz z Radą Sołecką, dostrzegł w kobietach siłę. Zwołali zebranie pań, na którym została wybrana nowa przewodnicząca KGW, Barbara Paszcza. Za swoją maksymę Gospodynie obrały słowa Seneki: „Musisz żyć dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie”. Postanowiły też wyciągnąć pozostałe kobiety z domów i ożywić życie Sołectwa, poprzez organizowanie lub współorganizowanie różnego rodzaju imprez dla społeczności starszej i młodszej, m.in. festyny, Biesiady Karniowickie, Wigilie dla samotnych, Ostatki, Sobótki, zabawy karnawałowe.

Obecnie Członkinie Koła przygotowują posiłki dla pielgrzymów wędrujących na Jasną Górę (około 400 osób), biorą udział w akcji charytatywnej „Pola Nadziei”. Nawiązały też kontakt z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, gdzie biorą udział w kursach z dziedziny rolniczej, ochrony roślin itp. Uczestniczą również w kursach udzielania pierwszej pomocy. Organizują wystawy, giełdy przepisów, uczą się jak dekorować potrawy. Są Beneficjentami dwóch grantów dla dzieci „Pożyteczne ferie”, „Pożyteczne wakacje”. Panie z Koła Gospodyń stworzyły wraz z Wiejskim Domem Kultury w Karniowicach „Strefę kobiet”. Są to cykliczne spotkania i warsztaty, podczas których poruszają ważne dla kobiet sprawy, takie jak: profilaktyka raka piersi i jajników, jak w każdym wieku można być atrakcyjną i dbać o swoje ciało, jak nakryć stół na przyjęcie gości, jak wykorzystać naturalne kosmetyki. Panie uczestniczą też w zorganizowanym specjalnie dla nich kursie komputerowym. Koło nawiązało współpracę z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo na Jurze”, gdzie bierze aktywny udział w imprezach promujących Powiat Chrzanowski: konkursach, szkoleniach, w realizacji filmu przedstawiającego wielkanocne zwyczaje regionu. Obecnie Koło Gospodyń działa w strukturach Trzebińskiego Centrum Kultury i ściśle z nim współpracuje, realizując szereg grantów oraz imprez kulturalnych.

Aby mogły się odbywać imprezy plenerowe, wraz z Radą Sołecką i Klubem Seniora, prężne Gospodynie wyplantowały i zagospodarowały plac wokół Domu Kultury, oraz Karniowickie Błonia. Modernizowano również brzeg nad potokiem. Koło reprezentowało Gminę Trzebinia na Targach Turystyki w Krakowie i w Niemczech, w Bonen.

          W kwietniu 2003 roku, z inicjatywy i w oparciu o członków Koła Gospodyń Wiejskich, powstał Zespół Folklorystyczny Karniowianie. Kierownikiem i menadżerem Zespołu jest Barbara Paszcza, a akompaniatorem przez wiele lat był Marek Noworyta. Zespół poprzez swoją działalność, wskrzesza tradycje w przedstawieniach „Misterium Męki Pańskiej”, „Herody”, „Suzoje”, Obrzęd Dożynkowy. Biorą udział w wielu uroczystościach na terenie Gminy Trzebinia oraz gmin ościennych, a także w Małopolskich i Ogólnopolskich Przeglądach Zespołów Ludowych, zdobywając czołowe miejsca. W 2004 roku Karniowianie reprezentowali Województwo Małopolskie na Ogólnopolskich Dożynkach w Spale. W ramach współpracy z LGD Partnerstwo na Jurze, przygotowują przedstawienia zwyczajów ludowych m.in.„Suzoje”, „Dziady śmiguśne” I jak co roku Panie prowadzą warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe dla dzieci w Szkole Podstawowej w Dulowej. Ściśle współpracują także z Wiejskim Domem Kultury w Karniowicach. W roku 2020 Zespół był nominowany do tytułu "zespół roku" w Trzebińskiej Gali Talentów. W 2021r. Panie wzięły udział w nagraniu teledysku pastorałki świątecznej z przedstawicielami samorządów powiatu chrzanowskiego oraz odbyła się prezentacja "Szarpańców karniowickch" w efekcie gdzie szarpańce zostały wpisane na krajową liste potraw regionalnych. 

W czasie pandemii covid-19  w ramach akcji „ #Z sercem do ludzi” szyły maseczki dla mieszkańców Gminy Trzebinia.

Do najważniejszych osiągnięć KGW – Zespołu Karniowianie zaliczyć należy:

*       Dni Kultury Chrześcijańskiej. Konkurs Pieśni Maryjnej w Płokach

         2006 – II miejsce

         2007 – II miejsce

*        Międzynarodowy Konkurs w Zebrzydowicach „Euro-Folklor”

          2007 – wyróżnienie

          2008 – wyróżnienie

          2009 – I miejsce (nominacja na Ogólnopolski Festiwal do Kazimierza)

          2010 – II miejsce

          2011 – udział

           2019 – II miejsce

           2021 - wyróżnienie

*       Sabalowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej

         2007 – wyróżnienie

         2008 – II miejsce

         2009 – III miejsce

         2012 – III miejsce

         2014 – III miejsce

*    Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej

      (Herody)

       2006 – III miejsce – Grupa męska

       2008 – III miejsce

*   Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „Pawie Pióro” w Trzebini. Przegląd Zwyczajów i

      Obrzędów

       2007 – I miejsce „ Wyżynek”

       2008 – wyróżnienie

       2009 – I miejsce

       2011 – II miejsce, wyróżnienie w Konkursie Potraw Regionalnych

       2015 – I miejsce

*   Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel  Ludowych i Grup Śpiewaczych „Krakowski

     Wianek” w Szczurowej

      2009 – III miejsce

      2011 – wyróżnienie

      2012 – II miejsce

      2013 – II miejsce

      2014 – I miejsce – (nominacja na Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej)

     2014 – solistka Lucyna Kulig – II miejsce

     2015 – solistka Lucyna Kulig – wyróżnienie

      2017 – II miejsce – solistka Lucyna Kulig – III miejsce

      2018 – II miejsce

      2021 - II miejsce

*    Przegląd Obrzędów w Wygiełzowie „Po krakowsku”

      2009 – nagroda I stopnia  „Suzoje w kusy wtorek”

      2012 – I miejsce

      2021- II miejsce 

*    Przegląd Pieśni Krakowiaków Zachodnich w Chrzanowie

      2010 – I miejsce

      2014 – I miejsce

*    Świąteczne Spotkanie z Kulturą i Tradycją w Trzebini     

      2010 – wyróżnienie   Konkurs Potraw

*    Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej

      2011 –  udział – Zespół Śpiewaczy – udział,  Potrawy Regionalne – I miejsce                                

*    Ziemniaczysko pod Lipowcem – Chrzanolandia

      2011 – I miejsce 

      2012 – I miejsce

      2013 – dwa II miejsca

      2014 – III miejsce

      2015 – I miejsce   Najsmaczniejszy Słodki Przysmak

               - wyróżnienie   Maskotka  Chrzanolandii

*   Wielkanocne Spotkanie z Tradycją

      2012 – udział w Konkursie Potraw   (prowadzenie warsztatów kraszenia jaj i pisanek)

*    Ogólnopolski Przegląd Śpiewaków i Zespołów Ludowych w Pawłowicach  „Złoty Talizman”

      2012 i 2013 – udział

      2019 – I miejsce

      2021 - III miejsce

*    Dożynki Gminne w Karniowicach,  Konkurs na Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy

      2012 – I miejsce

*   Powiatowy Piknik Seniora w Trzebini/ Trzebińskie Lato na Polu

      2012 – I miejsce   Konkurs artystyczny   I – miejsce  Konkurs Potraw

      2013 – dwa I – miejsca

      2014 – I i II miejsce

      2015 – I i III miejsce

      2019 – II   Najładniejszy Stół Piknikowy

      2019 – I miejsce   Konkurs artystyczny

*   Wojewódzki Przegląd Twórczości Kół Gospodyń Wiejskich

       Marcinkowice   2012 – II miejsce    Najładniejszy Stół Piknikowy

       Jabłonka            2019 – II miejsce    Potrawy regionalne

                                  2019 – II miejsce    Śpiew

                                  2019 – III miejsce Przedstawienie 

                                 2019 – III miejsce   Konkurs plastyczny

*    Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

       2009 – udział

*     Przegląd Folklorystyczny SPINKA KRAKOWSKA w Mogilanach 

      2021 – wyróżnienie

*     Konkurs Potraw Regionalnych w Wygiełzowie

       2013 – III miejsce

*     Konkurs potraw „Przy Chłopskim Stole” w Wygiełzowie

       2015 – I miejsce

*     Konkurs Kolęd i Pastorałek w Krzeszowicach

       2013 – II miejsce i wyróżnienie dla solistki

       2014 – II miejsce i II miejsce dla solistki

       2015 – I miejsce i  III miejsce dla solistki

       2019 – II miejsce

       2021 - II miejsce

*    Przygotowanie Stołu Wielkanocnego

      2014 – I miejsce

*    Konkurs Wieńca Dożynkowego

      2015 – I miejsce

*    Konkurs chleba

      2015 – I miejsce

*   Przegląd Piosenki Biesiadnej w Czyżówce „Śpiewający Czyżyk”

       2016 – II miejsce

        2017 – I miejsce

        2018 – II miejsce

        2019 – I miejsce

   *   Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie – Siedlec k/Bochni

         2019 – III miejsce               

         2020 - nagroda główna statuetka "Siedleckiego Pawia"

   *   Konkurs o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP     

       Ogólnopolski Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Pani Prezydentowej

        2021 - I miejsce w województwie małopolskim, udział w dożynkach prezydenckich i konkursie finałowym

  *    Dni Seniora

         I i II miejsce

  *     Sobótki na „Błoniach Karniowickich”

   *    Festyny Odpustowe dla mieszkańców

   *   Wigilie dla samotnych mieszkańców Sołectwa

Gospodynie wzięły udział w programie realizowanym przez Szkołę Podstawową w Dulowej „Bezpieczna+” Zdobyły też tytuł „KOŁO NOWOCZESNE I TRADYCYJNE”, na Ogólnopolskim Portalu  MOJE KGW