KGW PSARY

KGW Psary

 psarzanie

 

Przewodnicząca - Pani Krystyna Niewiedział

Instruktor muzyczny - Pan Artur Gomółka

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Psarach powstało w roku 1955. Założycielkami Koła były Panie Czesława Kaim i Emilia Rejdych. Następnie przewodnictwo objęła Czesława Gąsior która prowadziła koło przez 40 lat.

            Gospodynie brały udział w dożynkach powiatowych i gminnych oraz w różnorodnych konkursach organizowanych z okazji świąt religijnych i państwowych oraz a przeglądach folklorystycznych. Obecnie przewodniczącą jest  Krystyna Niewiedział. Kilka lat instruktorem muzycznym była Pani Irina Korobska, obecnie Artur Gomółka. Panie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych nie tylko  na terenie swojej miejscowości , ale również reprezentują folklor na konkursach i przeglądach wyższego szczebla.

           Od marca 2007 roku oprócz kobiecej Grupy  Śpiewaczego występuje również jako Zespól Ludowy „Psarzanie”, od jesieni 2012r. , znacznie powiększył się skład osobowy Zespołu.

 

Najważniejsze osiągnięcia zespołów śpiewaczego i ludowego:

* Konkurs potraw regionalnych „Przy chłopskim stole”  i przyśpiewek ludowych

   w Wygiełzowie- 2007  I miejsce 

* Powiatowy przegląd zwyczajów i obrzędów w Wygiełzowie 2007 - wyróżnienie za

   Zwyczaj „Wyskubek” 

* Konkurs Pieśni Maryjnej w Płokach:

   2006 – III miejsce, 

   2007 - III miejsce,

   2008 - wyróżnienie

* Wojewódzki Przegląd  Folklorystyczny Regionu Małopolski  „Pawie Pióro” w 

   Trzebini  - Pieśni Ludowe i Ballady 2007 – II miejsce 

 

* Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny Regionu Małopolski  „Pawie Pióro” w Trzebini

    Przegląd Zwyczajów i Obrzędów – 2006 II miejsce, 2011 – I miejsce i wyróżnienie w

    konkursie potraw

* Międzynarodowy Przegląd Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej-

   konkurs potraw regionalnych  - 2008  – III miejsce,  2009 – II miejsce, 2011 –wyróżnienie

* Świąteczne spotkanie z kulturą i tradycją w Trzebini - 2010  konkurs potraw – wyróżnienie

* Wielkanocne spotkanie z tradycją 2012 – udział grupy obrzędowej z przedstawieniem „Pucheroki”  oraz w konkursie  potraw.

* Przegląd Zespołów Regionalnych „Krakowski Wianek”

– 2014  - grupa kobieca – III miejsce, grupa męska – wyróżnienie

- 2015 – grupa kobieca – wyróżnienie

- 2015  - impreza folklorystyczna „ Przy chłopskim stole” - wyróżnienie

 

Znaczącym wyróżnieniem dla Zespołu była reprezentacja Gminy Trzebinia na  Dożynkach Województwa Małopolskiego w Michałowicach  w  2007 roku oraz w Korowodzie Kolędniczym na krakowskim Rynku w grudniu 2012 roku.

W latach  2013- 2014 – aktywny udział Zespołu Psarzanie w projekcie  Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, przedstawienie zwyczajów ludowych „Wyskubek”, „Pucheroki”, „Siudo Baba” .

Od kilku lat Zespół ludowy „Psarzanie” wraz z Domem Kultury w Psarach bierze czynny udział w działaniach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi m.in. Straż Pożarna Zespół uczestniczy w wydarzeniach religijnych tj. Boże Ciało, wizyta biskupa, uroczystości odpustowe.

Jak co roku, w maju występy Zespołu w Szczurowej – „Krakowski Wianek” oraz w Płokach – „Pieśni Maryjne”.

Zespół współpracuje również z Radą Sołecką. Wspólnie organizują  „Piknik rodzinny” oraz „Święto pieczonego ziemniaka”.

Na „Ziemniaczysku” – „Chrzanolandia” w 2015 r. prowadzone były warsztaty „Jak dawniej skubało się pierze”. Warsztaty cieszyły  się dużym zainteresowaniem.

W konkursie „Na słodki Przysmak” -  III miejsce.

W przeglądzie „Pawie Pióro” w 2015 r. grupa męska zajęła II miejsce, a w przerwie „Zespół Psarzanie „wystąpił z przyśpiewkami.

Członkowie zespołu chętnie biorą udział w lokalnych imprezach środowiskowych organizowanych przez Wiejski Dom Kultury oraz Szkołę Podstawową w Psarach

- uroczystość 11-go listopada - przygotowanie posiłku dla uczestników Rajdu Nordic Walking.

Spotkania z dziećmi ze Szkoły Podstawowej: - warsztaty (wykonywanie stroików świątecznych, łańcuchów choinkowych,  palm, pieczenie ciasteczek) oraz zapoznawanie dzieci z obrzędami i tradycjami Świąt, tak Bożonarodzeniowych jak i Wielkanocnych.