KGW BOLĘCIN

 

KGW Bolęcin

                                    clip image001

 

Przewodnicząca - Pani Barbara Hałat
             Instruktor muzyczny - Pan Tomasz Smółka

Koło Gospodyń Wiejskich w Bolęcinie powstało w 1947 roku. Jego założycielką była Pani Kałkowa. Członkinie koła zawsze brały aktywny udział w życiu gminy i wsi.

Po przerwie koło wznowiło swoją działalność w styczniu 1997 roku. Jego przewodniczącą została Pani Maria Kuśmirek, która tę funkcję sprawowała do roku 2016.  Działalność artytstyczna KGW opiera się na trzech zespołach , które postały w 1997 roku. Grupa mieszana to "Bolęcinianie", męska grupa śpiewacza "Bolęcanie", kobieca grupa śpiewacza "Bolęcanki".  W latach 1997-2003 instruktorem muzycznym była Pani Ewa Grondal Ładocha, w latach 2004-2011 Pani Anna Maria Warzecha, w latach 2012-2015 Pan Dominik Tekielak. Od roku 2016 opiekę muzyczną nad zespołami sprawuje Pan Tomasz Smółka. 

 

Działalność bieżąca KGW to przede wszystkim:

·         współorganizacja  cyklicznych imprez lokalnych  – Biesiada Patriotyczna, Dni Bolęcina, Dożynki Parafialne

·         przygotowanie  poczęstunku dla pielgrzymów

·         prowadzenie warsztatów  folklorystycznych  w Przedszkolu i Szkole Podstawowej   w Bolęcinie ( zwyczaje i dekoracje świąteczne, przetwory zimowe, wypiek chleba )

·         udział w imprezie powiatowej –Wici patriotyczne, Kolędowanie na Rynku

·         udział w imprezach ogólnogminnych „Kolędowanie przy Szopce”, „Wielkanocne Spotkanie z Tradycją”, „Wigilia na trzebińskim Rynku”

·         udział w warsztatach i szkoleniach

·         udział w Koncertach Pieśni Maryjnej w Płokach

Do najważniejszych osiągnięć zespołów  zaliczyć należy:

           Małopolski Przegląd Teatrów Wiejskich w Wiśniowej: 

                2002 – wyróżnienie

           Ogólnopolski Przegląd Folklorystyczny „Krakowska Wstążka”

1998, 1999, 2001 – III miejsce;     

2003 – wyróżnienie;

2006 – I miejsce

           Międzynarodowy Konkurs Folklorystyczny w Zebrzydowicach „Euro-Folklor”:

2001 i 2004 – wyróżnienie;

2005 – II miejsce;

2006 – Bolęcanki III miejsce, Bolęcanie wyróżnienie;

2007 – Bolęcanki – II miejsce, Bolęcanie III miejsce,

2008 – Bolęcanki  - III miejsce , Bolęcanie – II miejsce

2009 – Bolęcanki – wyróżnienie, Bolęcanie – wyróżnienie

2010 - Bolęcanki – I miejsce , Bolęcanie – wyróżnienie

2011 – Bolęcanie – I miejsce

2012 – Bolęcanki – I miejsce

2014 – Bolęcanki – II miejsce

2015 – Bolęcanki – II miejsce

           Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej:

2004 – II miejsce;

2005 i 2006 -  III miejsce,

2007 – Bolęcanki wyróżnienie, „Bolęcanie – III miejsce,

2008 – Bolęcanki – wyróżnienie, Bolęcanie  I miejsce

2010 – Bolęcanki – III miejsce

2011 – Bolęcanie – I miejsce

            2017 - Bolęcanie - II miejsce 

 

           Przegląd Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej

2005 -  II  miejsce,

2007 -  III miejsce,

2009 -  II miejsce

2010 – III miejsce

2011 – wyróżnienie

2012 – wyróżnienie

           Ogólnopolski Festiwal Kapel i śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

               2008  - Bolęcanie  - I miejsce

           Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych, i Grup Śpiewaczych

              „Krakowski Wianek”  

2007 – Bolęcanki – II miejsce, Bolęcanie III miejsce;

               2008 – Bolęcanie I miejsce, Bolęcanki – III miejsce

2009 – Bolęcanie II miejsce, Bolęcanki – III miejsce

2011 – Bolęcanie III, Bolęcanki – wyróżnienie

               2012 – Bolęcanie - II, Bolecanki – II

               2014 – Bolęcanki – I miejsce – nominacja na Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 

2015 – Bolęcanie – I miejsce

2016 – Bolęcanki – II miejsce

            2016 – Bolęcanki – II miejsce

           2017 – Bolęcanie – I miejsce – nominacja na Sabałowe Bajania w Bukowinie Tarzańskiej ,

                           Bolęcanki - wyróżnienie

              

           Konkurs Pieśni Maryjnej w Płokach:

2006 – I miejsce,

2007  „Bolęcinianie” -  I miejsce,

2008 – II miejsce

           Powiatowy Przegląd Obrzędów w Wygiełzowie:

2007 „Bolęcinianie” I miejsce;

2008 -  I miejsce

2011 – wyróżnienie

2015 – I miejsce za obrzęd „Niedziela Palmowa”

*         VI Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny „ Zagłębie i Sąsiedzi” w   Dąbrowie Górniczej 

              2014 -  I miejsce – męska grupa śpiewacza „Bolęcanie”

             2015  – wyróżnienie Bolęcanki

              2016 – Bolęcanie II miejsce

           2017 - II miejsce - "Bolęcanki" 

*         Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych w Krzeszowicach

           2015   - II miejsce Bolęcanki , I miejsce Bolęcanie    

           2016 – I miejsce Bolęcanki

            2017 - III miejsce męska grupa spiewacza "Bolęcanie"

 

*         Ogólnopolski Przegląd  Śpiewaków i Zespołów Ludowych w Pawłowicach 

           „Złoty Talizman”

           2015 - Bolęcanie III miejsce,

           2016 – Bolęcanie wyróżnienie, Bolęcanki – III miejsce

*         Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „Pawie Pióro” w Trzebini

     2015 – I miejsce Bolęcanie, II miejsce Bolęcanki, III miejsce – obrzęd Bolęcinianie

          W 2015 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Bolęcinie, zespół Bolęcanki i Bolęcanie poza sukcesami w różnego rodzaju konkursach, bardzo aktywnie uczestniczyli w lokalnym życiu kulturalnym. Obrzęd „Niedziela palmowa” grupa zaprezentowała w Młoszowej oraz w kościele w Bolęcinie. Wystąpiła też w koncercie kolęd  podczas Wigilii na trzebińskim rynku, w Płokach w koncercie Pieśni Maryjnych oraz w Biesiadzie Patriotycznej w Bolęcinie. Swoje pieśni i inscenizacje zaprezentowała podczas odpustu, dożynek i Dni Belęcina w Bolęcinie. Dla belęcińskich przedszkolaków KGW piekło chleb, uczestniczyło w „Spotkaniach z tradycją Bożonarodzeniową”,a grupa męska kolędowała dla najmłodszych.

Z okazji Wielkanocy wystąpiła w kościele w Bolęcinie z przedstawieniem „Wielkanoc”, a trzebińskim przedszkolu poprowadziła warsztaty wielkanocne. W 2015 roku Bolęcanki i Bolęcanie zaprezentowali w Wygiełzowie widowisko „Kiszenie kapusty w dawnej wsi” i krakowskie pieśni ludowe dla uczestników wizyty studyjnej w ramach projektu ENWRA. W Wygiełzowie grupa również zaznaczyła swoją obecność podczas odpustu i „Chrzanolandii”. W Krzeszowicach na Dożynkach Powiatu Krakowskiego grupa przedstawiła  Obrzęd Dożynkowy, a na seminarium „Złoty płużek”wystąpiła grupa męska Bolęcanie. W tym samym roku Urząd Marszałkowski w Krakowie wpisał buchtę na listę produktów tradycyjnych pod nazwą „buchta belęcińska”.

W 2016 roku w Zebrzydowicach na konkursie „Złoty kłos”grupa kobieca i grupa męska zdobyły wyróżnienie. W  Konkursie Kolęd i Pastorałek w Krzeszowicach Bolęcanki zajęły I miejsce . KGW w Bolęcinie aktywnie uczestniczyło w konkursach, spotkaniach, imprezach miejskich i gminnych. Współpracowało ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami na terenie sołectwa oraz z Sołtysem i Radą Sołecką , szkołą Podstawową, Przedszkolem oraz Lokalną grupą działań ”Partnerstwo na Jurze”.

Inne działania, w których uczestniczyły zespoły KGW Bolęcin w 2016 roku:

Wielkanocne Spotkanie z Tradycją ( obrzęd „Koniorz”), konkurs Piosenki Biesiadnej w Czyżówce, Dni Kultury Chrześcijańskiej  w Płokach, Dni Belęcina, Dożynki Parafialne w kościele w Bolęcinie,Odpust parafialny ( oprawa muzyczna w kościele ), Święto Miodu w Płazie, spotkanie z grupą seniorów z Nowej Huty (wystawienie obrzędu „Imieniny u Ujka”), spotkanie z grupą seniorów z Wieliczki (wystawienie obrzędu „Imieniny u Ujka”), Biesiada Patriotyczna z okazji Święta Niepodległości ( oprawa muzyczna )