KGW DULOWA

 

KGW Dulowa

 

                         kgwdulowa3

 

Przewodnicząca KGW - Pani Władysława Łyko
        Instruktor muzyczny KGW - Pan  Ireneusz Stańczak 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej istniało już w 1937 roku. Zostało założone z inicjatywy członków OSP Dulowa, ponieważ w szeregach straży pożarnej były również kobiety. Przed wojną światową członkinie KGW zajmowały się zdobywaniem wiedzy w zakresie krawiectwa, gotowania i pieczenia oraz sporządzania przetworów.  Członkinie KGW urządzały zabawy, potańcówki, spotkania i teatrzyki.  Zbierały się u Heleny Gągolskiej. Natomiast potańcówki organizowały w karczmie państwa Ochmańskich.

Po wojnie reaktywowano koło, przewodniczącą została pani Władysława Kasprzyk. Po kilkuletniej pracy społecznej Jej zastępczynią została pani Irena Wentrys, która kontynuowała  prężną działalność. Następnie do końca 2002 roku kołu przewodniczyły p. Władysława Łyko, później p. Wanda Rejdych .

W latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych główną działalnością KGW było organizowanie kursów gotowania i pieczenia, kursów krawieckich, a także organizowanie  żniwnych ognisk dla dzieci. Współpraca ze strażą była bardzo dobra, toteż wspólnie organizowano zabawy i potańcówki. W tamtych latach spotykano się w „baraku”, który stał w miejscu dzisiejszej remizy OSP.

Od stycznia 2003-2016 przewodniczącą KGW była p. Halina Duda. W lutym 2003 roku założyła zespół folklorystyczny „Dulowiacy”. Obecnie opiekę nad kołem sprawuje p.Władysława Łyko.

KGW w Dulowej postawiło sobie nowe cele: przyjęcie odpowiedzialności przekazywania kolejnym pokoleniom tego co w naszej tradycji najcenniejsze – twórczości ludowej, zwyczajów, obrzędów. Od tej pory organizowane są cykliczne warsztaty dla  dzieci w celu przekazywania tradycji ludowych.

Członkinie Koła znane są w regionie również rękodzielnictwa ludowego - haftu zwykłego, haftu krzyżykowego, koronek, kwiatów bibułkowych oraz obrazów wykonanych z zasuszonych kwiatów i liści.

Zapewne w historii Dulowej  zapisały się  zorganizowane w 2003 roku Dożynki Gminne, ze znaczącym udziałem Zespołu „Dulowiacy” oraz uczestnictwo zespołu w Dożynkach Województwa Małopolskiego w Łącku.

Ważniejsze osiągnięcia zespołu „Dulowiacy”:

*       Wielkanocne spotkanie z tradycją:

         2003 – I miejsce w konkursie na najładniejszą pisankę

         2005 - I miejsce w konkursie na najpiękniejszy wystrój wielkanocny,  

                     II miejsce w konkursie na najlepsze ciasto wielkanocne,

                       I miejsce w konkursie na tradycyjną potrawę.

         2011 – udział w konkursie potraw i stroików świątecznych

         2012 – prowadzenie warsztatów palmy wielkanocnej oraz udział w konkursie potraw

*       Konkurs Pieśni Maryjnej w Płokach:

         2006- III miejsce,

         2008 – wyróżnienie 

*       Koncert Pieśni Maryjnej w Płokach

          2009 -2010 – 2011 – 2012 - udział

*       Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych w Czarnym Dunajcu 2005 – srebrna maska

*      Konkurs potraw regionalnych „Przy chłopskim stole”  i przyśpiewek ludowych w

        Wygiełzowie

         2008 -  I miejsce 

         2011 – wyróżnienie

*      „Ziemniaczysko pod Lipowcem”   w  Wygiełzowie ” Konkurs na najsmaczniejszą

         potrawę”

         2015 -  III miejsce

*     Powiatowy przegląd zwyczajów i obrzędów w Wygiełzowie

         2008 – II miejsce za  przedstawienie  „Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie” 

         2012 – wyróżnienie

*      Koncert kolęd i pastorałek w Chrzanowie oraz  pokaz potraw wigilijnych

        2011 – udział

*      Reprezentacja Trzebini na Dożynkach Powiatowych w Babicach

        2008  - wieniec dożynkowy -  I   miejsce

*      Świąteczne spotkanie z kulturą i tradycją w Trzebini

         2010 – konkurs potraw – wyróżnienie

         2010 – konkurs zespołów śpiewaczych – III miejsce

*       Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny Pawie Pióro w Trzebini

         2011 – wyróżnienie w konkursie potraw regionalnych, udział w konkursie grup

        śpiewaczych

*       Małopolski Przegląd Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie

        Gody” w Łużnej

2014 rok - I miejsce i rekomendacja do udziału w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich      Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej

* XXXII Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych     Krakowski Wianek w Szczurowej 

2014 rok - III miejsce w kategorii zespołów obrzędowych

2015 rok – grupa śpiewacza wyróznienie

 

2019 rok – grupa śpiewacza wyróżnienie, instrumentalista wyróżnienie

 

Działalność Zespołu „Dulowiacy” i KGW Dulowa w 2013 roku:

 • Kultywowanie i pielęgnowanie najwartościowszych zjawisk z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki ludowej.
 • Ochrona materialnej i niematerialnej spuścizny dziedzictwa kulturowego.
 • Edukacja, warsztaty, szkolenia dzieci i młodzieży dotyczące zagadnień kultury ludowej, oraz czynny udział w organizacji imprez szkolnych w Szkole Podstawowej w Dulowej i Szkołach gminy Trzebinia.
 • Popularyzacja działań o charakterze artystycznym, użytkowym inspirowanych tradycyjną twórczością ludową.
 • Promocja gminy Trzebinia przez udział w koncertach religijnych.
 • Udział i pomoc w organizacji uroczystości parafialnych.
 • Rekonstrukcja zwyczaju ostatkowego „Suzaje”, oraz przedstawienie go, zdobywając przy tym nominację na Wojewódzki Przegląd Obrzędowy „Pogórzańskie Gody” w Łużnej.
 • Rekonstrukcja strojów ludowych regionu powiatu chrzanowskiego i gminy Trzebinia.
 • Dokumentacja i archiwizacja unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultury ludowej, w tym sztuki i rękodzieła ludowego, gwary, muzyki, tańca, śpiewu, obrzędowości, obyczajowości.
 • Prace organizacyjne związane z projektem „Miejscowości Tematyczne” w Małopolsce owocuje zajęciem m.in. Dulowej pierwszego miejsca w Małopolsce, oraz utworzenie Miejscowości Tematycznej Dulowa.
 • Organizacja spotkań, koncertów, pikników integracyjnych w miejscowości Dulowa.
 • Organizacja wyjazdów i wycieczek dla członków i mieszkańców miejscowości Dulowa.

 Podsumowaniem wszystkich działań KGW Dulowa i Zespołu „Dulowiacy” jest otrzymanie z rąk Marszałka Małopolski p. Marka Sowy wyróżnienia medalem „POLONIA MINOR” za działalność na rzecz Województwa Małopolskiego.

 Działalność i osiągnięcia  KGW Dulowa i Zespołu „Dulowiacy” w 2015 roku:

Opracowanie historyczne i technologiczne oraz rejestracja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na liście produktów tradycyjnych potrawy z regionu Małopolski Zachodniej tzw. „Hulajdy”. Rejestracji dokonała LGD Partnerstwo na Jurze.

 • Opracowanie historyczne i technologiczne sześciu potraw tradycyjnych z Małopolski Zachodniej.
 • Opracowanie historyczne, przyrodnicze, ekologiczne i edukacyjne opisu „kamiennego szlaku Zaginionych Zawodów” w Dulowej.
 • Opracowanie historyczne zwyczaju zapustnego „Suzaje”.
 • Udział KGW i Zespołu „Dulowiacy” w opracowaniu jako Miejscowości  Tematycznej oraz praca społeczna na rzecz swojej miejscowości.
 • „Teatr w plenerze” – scenki rodzajowe w plenerze przedstawiające zaginione zawody ( KGW Dulowa, Zespół „Dulowiacy” i mieszkańcy Dulowej ).
 • Rekonstrukcja i prawidłowe przedstawienie zwyczaju zapustnego „Suzaje” ( Zespół „Dulowiacy” i Kgw Dulowa ).
 • Rekonstrukcja tradycyjnego tańca „Warszawianka” ( Zespół „Dulowiacy” ).
 • Udział w Przeglądzie „pawie pióro” w Trzebini.
 • Udział w Koncercie Pieśni Maryjnej w Płokach.
 • Udział w warsztatach edukacyjnych i pokazach na rzecz szkoły Podstawowej w Dulowej

  Działalność i osiągnięcia KGW Dulowa i Zespołu „Dulowiacy” w 2016 roku

  ·         Udział w Spotkaniu Wielkanocnym w Domu Kultury w Myślachowicach.

  ·         Udział w Koncercie Pieśni Maryjnej w Płokach.

  ·         Udział w Koncercie Piosenki Biesiadnej w Czyżówce.

  ·         Obsługa  i gotowanie potraw przy Światowych Dniach Młodzieży.

  ·         I Miejsce w Konkursie Potraw i Zielników w Wygiełzowie.

  ·         Pokaz młócenia sierpami „Od ziarenka do bochenka” w Wygiełzowie.

  ·         Współpraca ze Szkołą Podstawową w Dulowej

  ·         -robienie palmy wielkanocnej

  ·         -wypieki ciast i ciastek wielkanocnych

  ·         -zdobienie jajek wielkanocnych

  ·         -spotkanie Wigilijne w Szkole Podstawowej w Dulowej

  ·         -prowadzenie zajęć „Akademia Małego Kucharza”