KGW DULOWA

 

KGW Dulowa

 

                                                 kgwdulowa3

     Przewodniczący KGW – Ryszard Wentrys
kierownik muzyczny – Ireneusz Stańczak

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej istniało już w 1937 roku. Zostało założone z inicjatywy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dulowej, ponieważ w szeregach OSP były również kobiety. Przed II wojną światową członkinie KGW zajmowały się zdobywaniem wiedzy w zakresie krawiectwa, gotowania i pieczenia, oraz przygotowania przetworów. Koło Gospodyń urządzało zabawy, potańcówki, spotkania i teatrzyki. Spotykały się u Heleny Gągolskiej, natomiast potańcówki organizowały w karczmie państwa Ochmańskich. Po wojnie reaktywowano Koło, a przewodniczącą została Władysława Kasprzyk. Po kilkuletniej pracy społecznej Jej zastępczynią została Irena Wentrys, która kontynuowała prężną działalność. Następnie do końca 2002 roku przewodniczyły Władysława Łyko, później Wanda Rejdych. W latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych główną działalnością KGW było organizowanie kursów gotowania i pieczenia, kursów krawieckich, a także żniwnych ognisk dla dzieci. Współpraca ze Strażą układała się bardzo dobrze, toteż wspólnie organizowano zabawy i potańcówki. W tamtych latach spotykano się w „baraku”, który stał w miejscu dzisiejszej Remizy Strażackiej.

W styczniu 2003 przewodniczącą Koła została Halina Duda, która w lutym tego samego roku założyła Zespół Folklorystyczny DULOWIACY. KGW w Dulowej postawiło sobie nowe cele: przyjęcie odpowiedzialności przekazywania kolejnym pokoleniom tego, co w naszej tradycji najcenniejsze – twórczości ludowej, zwyczajów, obrzędów. Od tej pory organizowane są cykliczne warsztaty dla  dzieci w celu przekazywania tradycji ludowych.       

W kolejnych latach KGW kierowała Pani Władysława Łyko, zaś od roku 2018 opiekę nad Kołem i Zespołem przejął Pan Ryszard Wentrys.                                           

Członkinie Koła znane są w regionie z rękodzielnictwa ludowego – haftu zwykłego, haftu krzyżykowego, koronek, kwiatów bibułkowych oraz obrazów wykonanych z zasuszonych kwiatów i liści. Zapewne w historii Dulowej zapisały się zorganizowane w 2003 roku Dożynki Gminne, ze znaczącym udziałem Zespołu Dulowiacy, oraz uczestnictwo Zespołu w Dożynkach Województwa Małopolskiego w Łącku. Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej – Zespół Folklorystyczne Dulowiacy kultywuje i pielęgnuje kulturę i sztukę ludową, ale przede wszystkim regionalną, chronią materialną i niematerialną spuściznę Dziedzictwa Kulturowego. Edukują młodsze pokolenie (poprzez prowadzenie warsztatów i szkoleń dotyczących zagadnień kultury ludowej). Czynnie uczestniczą w organizacji imprez szkolnych w Szkole Podstawowej w Dulowej i Szkołach gminy Trzebinia. Prowadzą szereg działań o charakterze artystycznym, użytkowym, inspirowanych tradycyjną twórczością ludową. Promują gminę Trzebinia m.in. poprzez udział w Koncertach Religijnych - Uroczystościach Parafialnych bądź Państwowych. Bardzo chętnie biorą udział w cyklicznych imprezach i uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta w Trzebini oraz Trzebińskie Centrum Kultury, m.in.

·         Wielkanocne Spotkania z Tradycją

·         Spotkania świąteczno -  noworoczne

·         Dożynki Gminne

·         Dni Kultury Chrześcijańskiej

·         Przeglądy „Pawie pióro”

Do ważnych wydarzeń w działalności KGW w Dulowej należą:

·        Rekonstrukcja strojów ludowych regionu Powiatu Chrzanowskiego i gminy Trzebinia

·        Dokumentacja i archiwizacja unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultury ludowej, w tym sztuki i rękodzieła ludowego, gwary, muzyki, tańca, śpiewu, obrzędowości i  obyczajowości

·     Opracowanie historyczne i technologiczne oraz rejestracja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na liście produktów tradycyjnych, potrawy z regionu Małopolski Zachodniej tzw. Hulajdy. Rejestracji dokonała Lokalna Grupa Działania  Partnerstwo na Jurze

·    Prace organizacyjne związane z Projektem „Miejscowości Tematyczne” w Małopolsce- I MIEJSCE w Małopolsce –  DULOWA. Utworzenie Miejscowości Tematycznej Dulowa

·         Opracowanie historyczne i technologiczne sześciu potraw tradycyjnych z Małopolski

                Zachodniej

·         Opracowanie historyczne, przyrodnicze, ekologiczne i edukacyjne opisu Kamiennego

               Szlaku Zaginionych Zawodów w Dulowej

    Grupa „Dulowiacy”  opracowała również zwyczaje

·   Rekonstrukcja zwyczaju ostatkowego „Suzaje”,   nominacja na Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych Pogórzańskie Gody w Łużnej

·       Teatr w plenerze – scenki rodzajowe w plenerze przedstawiające zaginione zawody

      ( oprócz członków Koła i Zespołu udział w scenkach wzięli mieszkańcy Dulowej )

·        Młócenie sierpami „Od ziarenka do bochenka”  pokaz w Wygiełzowie

·       Rekonstrukcja tradycyjnego tańca Warszawianka 

         

Zespół „Dulowiacy”  bierze również udział w przeglądach i konkursach lokalnych i o charakterze ponadlokalnym  m.in.

 *     Konkurs Potraw i Zielników  w Wygiełzowie

  2016  – I miejsce

*      Chrzanolandia czyli „Ziemniaczysko pod Lipowcem”

*      Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych w Czarnym Dunajcu

 2005 – srebrna maska

*      Konkurs potraw regionalnych „Przy chłopskim stole”  i przyśpiewek  ludowych  w Wygiełzowie                                                                   2008 -  I miejsce 

 2011 – wyróżnienie

*     „Ziemniaczysko pod Lipowcem”   w  Wygiełzowie ” Konkurs na najsmaczniejszą  potrawę

 2015 -  III miejsce

*     Powiatowy przegląd zwyczajów i obrzędów w Wygiełzowie

        2008 – II miejsce za  przedstawienie  „Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie” 

        2012 – wyróżnienie

*   2014 rok - I miejsce i rekomendacja do udziału w Międzywojewódzkim Sejmiku  Wiejskich  Zespołów  Teatralnych w       Bukowinie  Tatrzańskiej

*  Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych „Krakowski  Wianek” w Szczurowej

    2014  - III miejsce w kategorii zespołów obrzędowych

    2015  – grupa śpiewacza wyróżnienie

    2019  – grupa śpiewacza wyróżnienie, instrumentalista wyróżnienie

*   Przegląd Piosenki Biesiadnej w Czyżówce „Śpiewający Czyżyk”

     2016 – wyróżnienie

     2017 – wyróżnienie

     2018 - wyróżnienie

 Podsumowaniem wszystkich działań KGW Dulowa i Zespołu „Dulowiacy” jest otrzymanie z rąk Marszałka Małopolski p. Marka Sowy wyróżnienia medalem „POLONIA MINOR” za działalność na rzecz Województwa Małopolskiego.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej czynnie uczestniczy w życiu sołectwa współpracując z lokalnymi organizacjami m in. poprzez

  • Organizację spotkań, koncertów, pikników integracyjnych
  • Organizację wyjazdów i wycieczek dla członków Zespołu Dulowiacy i Koła Gospodyń 
  • Współpracę ze Szkołą Podstawową w Dulowej                                                                                                                                                 tworzenie palmy wielkanocnej                                                                                                                                                                                         wypieki ciast i ciastek wielkanocnych                                                                                                                                                                   zdobienie jajek wielkanocnych                                                                                                                                                                                           spotkanie Wigilijne                                                                                                                                                                                                 prowadzenie zajęć "Akademia Małego Kucharza"