KGW DULOWA

 

KGW Dulowa

 

                         kgwdulowa3

 

Przewodniczący KGW - Pan Ryszard Wentrys 
        Instruktor muzyczny KGW - Pan  Ireneusz Stańczak 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej istniało już w 1937 roku. Zostało założone z inicjatywy członków OSP Dulowa, ponieważ w szeregach straży pożarnej były również kobiety. Przed wojną światową członkinie KGW zajmowały się zdobywaniem wiedzy w zakresie krawiectwa, gotowania i pieczenia oraz sporządzania przetworów.  Członkinie KGW urządzały zabawy, potańcówki, spotkania i teatrzyki.  Zbierały się u Heleny Gągolskiej. Natomiast potańcówki organizowały w karczmie państwa Ochmańskich.

Po wojnie reaktywowano koło, przewodniczącą została pani Irena Wentrys a po kilkuletniej pracy została pani Władysława Kasprzyk, która kontynuowała  prężną działalność. Następnie do końca 2002 roku kołu przewodniczyły p. Władysława Łyko, później p. Wanda Rejdych .

W latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych główną działalnością KGW było organizowanie kursów gotowania i pieczenia, kursów krawieckich, a także organizowanie  żniwnych ognisk dla dzieci. Współpraca ze strażą była bardzo dobra, toteż wspólnie organizowano zabawy i potańcówki. W tamtych latach spotykano się w „baraku”, który stał w miejscu dzisiejszej remizy OSP.

Od stycznia 2003-2016 przewodniczącą KGW była p. Halina Duda. W lutym 2003 roku założyła zespół folklorystyczny „Dulowiacy”.  Od 2016 roku przewodnicząca została Pani Władysława Łyko i wtym samy roku opiekę nad kołem objął  Pan Ryszard Wentrys.

KGW w Dulowej postawiło sobie nowe cele: przyjęcie odpowiedzialności przekazywania kolejnym pokoleniom tego co w naszej tradycji najcenniejsze – twórczości ludowej, zwyczajów, obrzędów. Od tej pory organizowane są cykliczne warsztaty dla  dzieci w celu przekazywania tradycji ludowych.

Członkinie Koła znane są w regionie również rękodzielnictwa ludowego - haftu zwykłego, haftu krzyżykowego, koronek, kwiatów bibułkowych oraz obrazów wykonanych z zasuszonych kwiatów i liści.

Zapewne w historii Dulowej  zapisały się  zorganizowane w 2003 roku Dożynki Gminne, ze znaczącym udziałem Zespołu „Dulowiacy” oraz uczestnictwo zespołu w Dożynkach Województwa Małopolskiego w Łącku.

Ważniejsze osiągnięcia zespołu „Dulowiacy”:

*       Wielkanocne spotkanie z tradycją:

         2003 – I miejsce w konkursie na najładniejszą pisankę

         2005 - I miejsce w konkursie na najpiękniejszy wystrój wielkanocny,  

                     II miejsce w konkursie na najlepsze ciasto wielkanocne,

                       I miejsce w konkursie na tradycyjną potrawę.

         2011 – udział w konkursie potraw i stroików świątecznych

         2012 – prowadzenie warsztatów palmy wielkanocnej oraz udział w konkursie potraw

*       Konkurs Pieśni Maryjnej w Płokach:

         2006- III miejsce,

         2008 – wyróżnienie 

*       Koncert Pieśni Maryjnej w Płokach

          2009 -2010 – 2011 – 2012 - udział

*       Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych w Czarnym Dunajcu 2005 – srebrna maska

*      Konkurs potraw regionalnych „Przy chłopskim stole”  i przyśpiewek ludowych w

        Wygiełzowie

         2008 -  I miejsce 

         2011 – wyróżnienie

*      „Ziemniaczysko pod Lipowcem”   w  Wygiełzowie ” Konkurs na najsmaczniejszą

         potrawę”

         2015 -  III miejsce

*     Powiatowy przegląd zwyczajów i obrzędów w Wygiełzowie

         2008 – II miejsce za  przedstawienie  „Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie” 

         2012 – wyróżnienie

*      Koncert kolęd i pastorałek w Chrzanowie oraz  pokaz potraw wigilijnych

        2011 – udział

*      Reprezentacja Trzebini na Dożynkach Powiatowych w Babicach

        2008  - wieniec dożynkowy -  I   miejsce

*      Świąteczne spotkanie z kulturą i tradycją w Trzebini

         2010 – konkurs potraw – wyróżnienie

         2010 – konkurs zespołów śpiewaczych – III miejsce

*       Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny Pawie Pióro w Trzebini

         2011 – wyróżnienie w konkursie potraw regionalnych, udział w konkursie grup

        śpiewaczych

*       Małopolski Przegląd Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie

        Gody” w Łużnej

2014 rok - I miejsce i rekomendacja do udziału w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich      Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej

* XXXII Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych     Krakowski Wianek w Szczurowej 

2014 rok - III miejsce w kategorii zespołów obrzędowych

2015 rok – grupa śpiewacza wyróznienie

 

2019 rok – grupa śpiewacza wyróżnienie, instrumentalista wyróżnienie

 

Działalność Zespołu „Dulowiacy” i KGW Dulowa w 2013 roku:

 • Kultywowanie i pielęgnowanie najwartościowszych zjawisk z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki ludowej.
 • Ochrona materialnej i niematerialnej spuścizny dziedzictwa kulturowego.
 • Edukacja, warsztaty, szkolenia dzieci i młodzieży dotyczące zagadnień kultury ludowej, oraz czynny udział w organizacji imprez szkolnych w Szkole Podstawowej w Dulowej i Szkołach gminy Trzebinia.
 • Popularyzacja działań o charakterze artystycznym, użytkowym inspirowanych tradycyjną twórczością ludową.
 • Promocja gminy Trzebinia przez udział w koncertach religijnych.
 • Udział i pomoc w organizacji uroczystości parafialnych.
 • Rekonstrukcja zwyczaju ostatkowego „Suzaje”, oraz przedstawienie go, zdobywając przy tym nominację na Wojewódzki Przegląd Obrzędowy „Pogórzańskie Gody” w Łużnej.
 • Rekonstrukcja strojów ludowych regionu powiatu chrzanowskiego i gminy Trzebinia.
 • Dokumentacja i archiwizacja unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultury ludowej, w tym sztuki i rękodzieła ludowego, gwary, muzyki, tańca, śpiewu, obrzędowości, obyczajowości.
 • Prace organizacyjne związane z projektem „Miejscowości Tematyczne” w Małopolsce owocuje zajęciem m.in. Dulowej pierwszego miejsca w Małopolsce, oraz utworzenie Miejscowości Tematycznej Dulowa.
 • Organizacja spotkań, koncertów, pikników integracyjnych w miejscowości Dulowa.
 • Organizacja wyjazdów i wycieczek dla członków i mieszkańców miejscowości Dulowa.

 Podsumowaniem wszystkich działań KGW Dulowa i Zespołu „Dulowiacy” jest otrzymanie z rąk Marszałka Małopolski p. Marka Sowy wyróżnienia medalem „POLONIA MINOR” za działalność na rzecz Województwa Małopolskiego.

 Działalność i osiągnięcia  KGW Dulowa i Zespołu „Dulowiacy” w 2015 roku:

Opracowanie historyczne i technologiczne oraz rejestracja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na liście produktów tradycyjnych potrawy z regionu Małopolski Zachodniej tzw. „Hulajdy”. Rejestracji dokonała LGD Partnerstwo na Jurze.

 • Opracowanie historyczne i technologiczne sześciu potraw tradycyjnych z Małopolski Zachodniej.
 • Opracowanie historyczne, przyrodnicze, ekologiczne i edukacyjne opisu „kamiennego szlaku Zaginionych Zawodów” w Dulowej.
 • Opracowanie historyczne zwyczaju zapustnego „Suzaje”.
 • Udział KGW i Zespołu „Dulowiacy” w opracowaniu jako Miejscowości  Tematycznej oraz praca społeczna na rzecz swojej miejscowości.
 • „Teatr w plenerze” – scenki rodzajowe w plenerze przedstawiające zaginione zawody ( KGW Dulowa, Zespół „Dulowiacy” i mieszkańcy Dulowej ).
 • Rekonstrukcja i prawidłowe przedstawienie zwyczaju zapustnego „Suzaje” ( Zespół „Dulowiacy” i Kgw Dulowa ).
 • Rekonstrukcja tradycyjnego tańca „Warszawianka” ( Zespół „Dulowiacy” ).
 • Udział w Przeglądzie „pawie pióro” w Trzebini.
 • Udział w Koncercie Pieśni Maryjnej w Płokach.
 • Udział w warsztatach edukacyjnych i pokazach na rzecz szkoły Podstawowej w Dulowej

  Działalność i osiągnięcia KGW Dulowa i Zespołu „Dulowiacy” w 2016 roku

  ·         Udział w Spotkaniu Wielkanocnym w Domu Kultury w Myślachowicach.

  ·         Udział w Koncercie Pieśni Maryjnej w Płokach.

  ·         Udział w Koncercie Piosenki Biesiadnej w Czyżówce.

  ·         Obsługa  i gotowanie potraw przy Światowych Dniach Młodzieży.

  ·         I Miejsce w Konkursie Potraw i Zielników w Wygiełzowie.

  ·         Pokaz młócenia sierpami „Od ziarenka do bochenka” w Wygiełzowie.

  ·         Współpraca ze Szkołą Podstawową w Dulowej

  ·         -robienie palmy wielkanocnej

  ·         -wypieki ciast i ciastek wielkanocnych

  ·         -zdobienie jajek wielkanocnych

  ·         -spotkanie Wigilijne w Szkole Podstawowej w Dulowej

  ·         -prowadzenie zajęć „Akademia Małego Kucharza”