KGW PŁOKI

 

KGW – ZESPÓŁ PŁOCANKI

ploki

 

Przewodnicząca KGW - Pani Krystyna Paluch
         Instruktor muzyczny KGW - Pan Krystian Paluch

Zespół "Płocanki" został założony 27 września 1990 roku przez Krystynę i Krystiana Paluchów. W jego skład weszły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Płokach działającego pod patronatem ówczesnego Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebini, a obecnie Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Krystian Paluch, choreografem - Krystyna Paluch, solistką Stefania Paliwoda. Zespół tworzy obecnie kilkanaście pań - mieszkanek należącego do gminy Trzebinia sołectwa Płoki.

W repertuarze zespołu znajduje się blisko osiemdziesiąt utworów, w tym: pieśni ludowe charakterystyczne dla kultury Krakowiaków Zachodnich, piosenki biesiadne, pieśni religijne, kolędy. Ponadto „Płocanki” znane są publiczności z widowisk obrzędowych poświęconych kultywowaniu tradycji ludowych związanych między innymi z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, Dniem Strażaka, dożynkami, prezentacjami i degustacjami potraw ludowych.

Najstarsze utwory śpiewane przez „Płocanki” pochodzą z końca XIX wieku – zostały one ocalone i ożywione dzięki przekazom uzyskanym od najstarszych mieszkańców ziemi trzebińskiej
i chrzanowskiej. W repertuarze znajdują się również utwory współczesne do których, słowa
i muzyka została opracowana przez członków zespołu. Niektóre utwory, jak „Przez tę Płocką wieś” czy „Tu w Płokach”, zostały poświęcone miejscowości, z której zespół się wywodzi. „Płocanki” występują przed publicznością w oryginalnych strojach Krakowiaków Zachodnich.

Zespół Folklorystyczny „Płocanki” znany jest z częstych występów na różnych uroczystościach odbywających się w gminie Trzebinia oraz uczestnictwa w licznych konkursach i przeglądach muzycznych. Od kilku lat zespół jest stałym uczestnikiem odbywających się w Bukowinie Tatrzańskiej słynnych „Sabałowych Bajań”.

Dwukrotnie „Płocanki” gościły na zaproszenie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie, gdzie prezentowały swoją twórczość artystyczną przed parlamentarzystami. Z kolei w życie kulturalne i społeczne gminy Trzebinia wpisały się poprzez uczestnictwo i oprawę muzyczną wielu uroczystości, związanych między innymi z obchodami świat narodowych, organizacją jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie przez trzebiński Urząd Stanu Cywilnego, uroczystościami gminnymi, akcjami i imprezami o celach charytatywnych. Ponadto zespół prezentował miejscowy folklor przed obcokrajowcami z Niemiec, Danii, Francji i Mongolii.

Wiele miejsca „Płocankom” poświęciły media. Audycje o zespole emitowały na swych antenach: Polskie Radio – Program IV, Radio Katowice oraz Radio Kraków Małopolska. Informacje o zespole pojawiły się w telewizji publicznej oraz ukazywały się na łamach prasy - między innymi na łamach Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego”, „Dziennika Zachodniego”, „Trybuny Śląskiej”.

Osiągnięcia zespołu:

·       Prezentacje Grup Obrzędowych Województwa Katowickiego 28.XII.1990, Chrzanów, I MIEJSCE

·       V Prezentacje Zespołów Ludowych Kół Gospodyń Wiejskich 28.XI.1991, Chrzanów, WYRÓŻNIENIE

·       Przegląd Zespołów Folklorystycznych 27.06.1993, Mikołów, WYRÓŻNIENIE

·       XV WICI Folklorystyczne  11.07.1993, Chorzów, III MIEJSCE

·       Przegląd Zespołów Folklorystycznych 26.06.1994, Mikołów, I MIEJSCE

·       XVI WICI Folklorystyczne 10.07.1994, Chorzów, WYRÓŻNIENIE

·       Występ w Domu Poselskim w Warszawie na zaproszenie Klubu Parlamentarnego PSL 27.06.1995

·       XXX Sabałowe Bajania15.09.1996, Bukowina Tatrzańska, III MIEJSCE

·       Przegląd Kultury Wiejskiej 26.05.1997, Mikołów, I MIEJSCE

·       XXXI Sabałowe Bajania 10.09.1997, Bukowina Tatrzańska, III MIEJSCE

·       XXXII Sabałowe Bajania Sierpień 1998, Bukowina Tatrzańska, III MIEJSCE

·       Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Złoty Kłos" 1-3.05.1999, Zebrzydowice, WYRÓŻNIENIE

·       XXIII Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Gawędziarzy Ludowych - „Wstążka Krakowska"
9.05.1999, Radziszów k./Skawiny, II MIEJSCE

·       XXXIII Sabałowe Bajania 10.08.1999, Bukowina Tatrzańska, II MIEJSCE

·       Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos 2000"
3.05.2000. Zebrzydowice, WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

·       XXIIII Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Gawędziarzy Ludowych - „Wstążka Krakowska"
28.05.2000, Radziszów k./Skawiny, II MIEJSCE

·       XXXIV Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, 16-18.06.2000, Kazimierz Dolny nad Wisłą, WYRÓŻNIENIE

·       XXXIV Sabałowe Bajania 9-13.08.2000, Bukowina Tatrzańska, I MIEJSCE

·       VIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos 2001"
1-3.05.2001. Zebrzydowice, II MEJSCE

·       XXV Małopolski Przegląd Zespołów Śpiewaczych 25.05.2001, Skawina, I MIEJSCE

·       IX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos 2002"
1-3.05.2002. Zebrzydowice, II MEJSCE

·       XXVI Małopolski Przegląd Zespołów Śpiewaczych 4.05.2002, NAGRODA GŁÓWNA - WSTĄŻKA KRAKOWSKA

·       X Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos 2003"
1-4.05.2003. Zebrzydowice, II MEJSCE

·       Występ w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej  w Warszawie na zaproszenie Klubu Parlamentarnego PSL 23.06.2003

·       XXXVII Sabałowe Bajania 6-10.08.2003, Bukowina Tatrzańska, I MIEJSCE

·       XI Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos 2004" 1-3.05.2004. Zebrzydowice, I MEJSCE

·       XXVIII Małopolski Przegląd Zespołów Śpiewaczych 22.05.200, Targowisko, I MIEJSCE

·       XXXVIII Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 27.06.2004, Kazimierz Dolny nad Wisłą, II MIEJSCE

·       Dzień Kultury Chrześcijańskiej 20-21.05.2005, Płoki k./Trzebini, I MIEJSCE

·       XXXIX Sabałowe Bajania 11-14.08.2005, Bukowina Tatrzańska, I MIEJSCE, DUŻA SPINKA GÓRALSKA

·       XXVI Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych 26-27.05.2007, Szczurowa, I MIEJSCE

·       XLI Sabałowe Bajania 8-12.08.2007, Bukowina Tatrzańska, I MIEJSCE

·       XV Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS 1-4.05.2008, Zebrzydowice, II MIEJSCE

·       Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny „ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI" 8.05.2008, Dąbrowa Górnicza, II MIEJSCE

·       II Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny Regionu Małopolski „PAWIE PIÓRO 10.05.2008, Trzebinia, I MIEJSCE

·       II Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny "ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI" 24.04.2009, Dąbrowa Górnicza, I MIEJSCE oraz wyróżnienie dla kierownika zespołu - Krystiana Palucha

·       XVI Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych "ZŁOTY KŁOS" EURO-FOLKLOR 2-3.05.2009, Zebrzydowice, I MIEJSCE

·       lipiec 2010: Wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Krystiana Palucha - Brązowy Medal Zasłużony Kulturze "Gloria Artis"

·       XXXII Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka "Krakowski wianek" w Szczurowej 23 - 25 maja 2014. Nagroda główna w kategorii kobieca grupa śpiewacza.

·       Przegląd pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego w Krzeszowicach – 2016 – II miejsce

                Rok 2015 to rok prężnej działalności  Koła Gospodyń w Płokach. Koło spotkało się z przedszkolakami  na pokazie robienia palm wielkanocnych, przy innej okazji dla najmłodszych smażyło pączki. Dla lokalnej społeczności  KGW  uczestniczyło przy organizacji wigilii dla niepełnosprawnych oraz wigilii dla mieszkańców oraz imprezy  Mikołajkowej w Domu Kultury w Płokach. Na przeglądzie Palm Wielkanocnych w Dąbrowie Górniczej grupa zaprezentowała się z własną palmą. Na Dniach Kultury Chrześcijańskiej wystąpiła z Pieśniami  Maryjnymi. Ponadto  koło wystąpiło na Dniu Seniora w Karniowicach i w  zupełnie innym repertuarze  podczas obchodów 1 Majowych i Święta Niepodległości. Na Dożynki Gminne wykonała kosz dożynkowy.

Krystian Paluch - kierownik artystyczny Zespołu Folklorystycznego „PŁOCANKI"

 W roku 1990 ukończył kurs I stopnia dla dyrygentów chórów i orkiestr zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Katowicach. Z kolei w roku 1995 ukończył studium wiedzy o tradycji zorganizowane przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej przy Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach. Od roku 1990 posiada uprawnienia instruktora muzycznego kategorii drugiej.

W roku 1995 został wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY". Natomiast w roku 2010 został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP brązowym medalem „ZASŁUŻONY KULTURZE - GLORIA ARTIS".