KGW MŁOSZOWA

 

KGW Młoszowa

                                         młoszowa

                                

Przewodnicząca - Pani Stanisława Zając
         Instruktor muzyczny - Pani Iryna Korobska

         

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Młoszowej zostało założone w 1963 roku przez Panią Apolonię Kawałek. Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Młoszowej jest Pani Stanisława Zając. Koło skupia w swoich szeregach gospodynie domowe, emerytki i rencistki.

          Nadrzędnym celem KGW w Młoszowej jest: propagowanie kultury  i tradycji miejscowej  szczególnie wśród młodych mieszkańców wsi, organizowanie życia kulturalnego w sołectwie dla osób starszych i samotnych, reprezentowanie sołectwa, gminy w spotkaniach folklorystycznych, prezentacja potraw i zwyczajów ludowych. Panie z Młoszowej organizują zabawy sylwestrowe i karnawałowe, a dochód z tych imprez przeznaczają na coroczne spotkania opłatkowe dla osób starszych i samotnych. Wspierają finansowo gorzej sytuowane rodziny z Młoszowej. Oprócz tego organizują kursy gotowania, szycia i haftu. W swoim sołectwie koło chętnie współpracuje z Radą Sołecką oraz Wiejskim Domem Kultury. Koło Gospodyń Wiejskich bierze czynny udział w konkursach i przeglądach organizowanych w Trzebini oraz w powiecie chrzanowskim zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Do największych sukcesów należy zaliczyć:

   zdobycie I nagrody w roku 2002 i III nagrody w roku 2003 w Konkursie pieśni religijnej w Płokach,

   zajęcie I miejsca w  Konkursie Wielkanocnym w kat. Najsmaczniejsze ciasto w roku 2004 i 2006,

   wydanie  śpiewnika „ pieśni ludowe i ballady Małopolski” realizowanego  w ramach projektu przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

XXXII Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych Krakowski Wianek w Szczurowej  -

2014 - udział

2015 – III miejsce 

2017 – solistka Bożena Adamczyk - wyróżnienie

2019 – - wyróżnienie grupa kobieca 

Rok 2015  to rok wielkiego , pięćdziesiątego jubileuszu Koła Gospodyń w Młoszowej. Koło we współpracy z Wiejskim Domem Kultury w Młoszowej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną uczestniczyło podczas ferii zimowych w różnych działaniach na rzecz młoszowskich dzieci. W kwietniu obsługiwało Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia ( pieczenie ciasta, pomoc w wydawaniu posiłków ). Koło z wielkim zaangażowaniem współpracuje przy organizacji Dni Młoszowej. Podczas sierpniowej Krakowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę Panie zajmowały się przygotowaniem obiadów i poczęstunku dla pielgrzymów. Koło zaznaczyło też swoją obecność na „Ziemniaczysku” w Wygiełzowie i podczas organizowanego przez TCK w Trzebini „Pożegnania lata” przygotowując pyszne pieczone ziemniaki, ciasta i smalec.

Rok 2016. Koło Gospodyń Wiejskich brało udział w „Kolędowaniu z Trzema Królami” . Podczas ferii zimowych w WDK w Młoszowej  pomagało w przygotowaniu poczęstunku dla dzieci. Uczestniczyło w spotkaniu z przedszkolakami, opowiadając o tradycjach wielkanocnych i przygotowywało poczęstunek. Koło kulinarnie obsługiwało Rajd Rowerowy Kraków –Trzebinia. Czynnie uczestniczyło w obchodach Dni Trzebini. Przygotowywało obiad dla pielgrzymów do Częstochowy. KGW współpracowało przy imprezie „Pożegnanie lata” przy Szkole Podstawowej w Młoszowej. Koło zaznaczyło swoją obecność  na Dniach Kultury Chrześcijańskiej w Płokach, na „Krakowskim Wianku” w Szczurowej oraz w Wygiełzowie na „Chrzanolandii”.