Cennik  wynajmu pomieszczeń w placówkach administrowanych przez Trzebińskie Centrum Kultury.

 do pobrania formularz wynajmu sal w TCK,

do pobrania procedura wynajmu sal w TCK

do pobrania zarządzenie dot. wynajmu pomieszczeń

 

 

PLACÓWKA

CENA WYNAJMU ZA DOBĘ

CENA WYNAJMU ZA GODZINĘ

WIEJSKI DOM KULTURYW CZYŻÓWCE

 270,60 zł brutto za dobę

 67,65 zł brutto za godzinę

WIEJSKI DOM KULTURY W KARNIOWICACH

350,55 zł brutto za dobę

67,65 zł brutto za godzinę

WIEJSKI DOM KULTURY W LGOCIE

313,65 zł brutto za dobę

67,65 zł brutto za godzinę

WIEJSKI DOM KULTURY W MŁOSZOWEJ

492,00 zł brutto za dobę

67,65 zł brutto za godzinę

WIEJSKI DOM KULTURY W PSARACH

350,55 zł brutto za dobę

67,65 zł brutto za godzinę

DOM GROMADZKI W TRZEBINI

270,60 zł brutto za dobę

67,65 zł brutto za godzinę

WIEJSKI DOM KULTURY W PŁOKACH

405,90 zł brutto za dobę

67,65 zł brutto za godzinę

WILLA NOT W TRZEBINI

332,10 zł brutto za dobę

67,65 zł brutto za godzinę

 PIŁA KOŚCIELECKA

362,85 zł brutto za dobę

67,65 zł brutto za godzinę

DOM KULTURY "SOKÓŁ"
SALA WIDOWISKOWA

 

473,55 brutto za godzinę

DOM KULTURY "SOKÓŁ"
POZOSTAŁE LOKALE

67,65 zł brutto za godzinę

DWÓR ZIELENIEWSKICH
SALA LUSTRZANA

 79,95 zł brutto za godzinę

DWÓR ZIELENIEWSKICH
SALA WYSTAW

55,35 zł brutto za godzinę

DWÓR ZIELENIEWSKICH
SALONIK NR 1

33,83 zł brutto za godzinę

DWÓR ZIELENIEWSKICH
SALONIK NR 2

47,36 zł brutto za godzinę

DWÓR ZIELENIEWSKICH
SALONIK ZIELENIEWSKICH

47,36 zł brutto za godzinę

DWÓR ZIELENIEWSKICH
WSZYSTKIE SALE NA PARTERZE

178,35 zł brutto za godzinę

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE PŁOTKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

 

12,30 zł brutto za jedną sztukę

 

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE KRZESEŁ – 1 sztuka

 

3,07 zł brutto za jedna sztukę

 

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE STOLIKÓW

 5,53 zł brutto za jedną sztukę

 

OPŁATA ZA WYNAJĘCIE STOLIKÓW (składanych)

9,99 zł brutto
za jedną sztukę

 

Zasady wynajmu

  • W przypadku wynajmu za okres trwający dłużej niż jedną dobę stosuje się bonifikatę w wysokości 50% za każdy następny dzień licząc od drugiego dnia wynajmu.
  • W przypadku okoliczności związanych  m.in. z wynajęciem lokalu na cele społeczne, kulturalne przez osoby, instytucje, stowarzyszenia lub korzystające na zasadach współorganizacji imprez podmioty zobowiązane są do opłaty w wysokości 82,00 zł + 23% VAT = 100,86 zł brutto na pokrycie kosztów zużycia mediów.
  • Od Najemcy pobiera się zaliczkę na poczet zapłaty za zużycie mediów (gaz,woda, prąd) w wysokości 50,00 zł. Rozliczenie zaliczki następuje w chwili odbioru lokalu przez Najemcę oraz kaucję w wysokości co najmniej 200 zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń w lokalu
  • W przypadku wynajmu pomieszczeń na spotkania, w trakcie których odtwarzana będzie muzyka do kwot wynajmu doliczana będzie należność w wysokości 52,00 + 23% VAT = 63,96 zł
  • W przypadku wynajmu pomieszczeń w celu zorganizowania  sylwestra lub imprezy zarobkowej Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę z ZAiKS (tel. 512 094 924) oraz okazać ją Wynajmującemu w dniu podpisania umowy.
  • W przypadku okoliczności związanych z m.in. wynajmem lokalu na cele społeczne, kulturalne przez osoby, instytucje, stowarzyszenia  korzystające na zasadach współorganizacji imprez zobowiązane są do opłaty w wysokości 90,00 zł + 23% VAT =110,70 zł brutto na pokrycie kosztów zużycia mediów.
  • Za jednorazowy najem lokalu na spotkania, pokazy itp. trwający 1 godzinę zegarową jest pobierana odpłatność w wysokości 55,00 zł + 23% VAT = 67,65 zł
  • Za trwający 1 godzinę zegarową program animacyjny wraz z wynajęciem sali jest pobierana odpłatność w wysokości 81,30 zł + 23% VAT = 100,00 zł
  • Koszt wywozu nieczystości stałych: worek (segregacja) - 12,30 zł, pojemnik na odpady zmieszane (120 l) - 49,20 zł
  • Opłaty winne być uiszczane przed ostatecznym wydaniem kluczy.