Gala talentów znak2

Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, zaprasza na wielką galę, podczas której uhonoruje osoby, instytucje oraz firmy, wyróżniające się na trzebińskiej arenie sportowej, edukacyjnej i kulturalnej.
Trzebińska Gala Talentów to nowy projekt, którego celem jest wyłonienie i uhonorowanie najaktywniejszych osób/instytucji/firm, wyróżniających się na arenie sportowej, edukacyjnej i kulturalnej, a także inicjatyw związanych ze sportem, edukacją i kulturą w Gminie Trzebinia.

Trzebińska Gala Talentów odbędzie się 19 marca bieżącego roku, godz. 18.00 w Domu Kultury "Sokół" w Trzebini.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie do 28 lutego tego roku formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem kandydata i dostarczenie go na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub ul. Narutowicza 10 w godzinach pracy Urzędu.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać instytucje, organizacje pozarządowe i inne osoby prawne. Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, będąca mieszkańcem Gminy Trzebinia lub działająca na terenie Gminy Trzebinia oraz instytucja/osoba prawna/firma, mająca swoją siedzibę na terenie Gminy Trzebinia.