2017 to rok obchodów jubileuszu 200-lecia nadania Trzebini praw miejskich. Wprawdzie miejscowość istniała już w czasach ostatnich Piastów, a w XIV wieku była - niewątpliwie ze względu na bogactwa kopalniane - dobrze rozwinięta i miała własną parafię, jednak prawa miejskie uzyskała dopiero w XIX wieku.W 1815 r. pozostająca od blisko 230 lat w rękach rodu Trzebińskich miejscowość Trzebinia-kolonia przypadła w spadku hr. Krystynie ze Starowieyskich (po pierwszym mężu Trzebińskiej) i jej mężowi hr. Janowi Marassé. Oni właśnie, wraz z hrabiami Szembekami (dzierżawcami włości trzebińskich), podjęli w Krakowie starania o przekształcenie kolonii trzebińskiej w osadę miejską. W tym celu musieli spełnić szereg warunków wyznaczonych przez Senat Wolnego Miasta Krakowa oraz przedstawić deklarację w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania administracji i obsługi przyszłego miasta.

Datę nadania Trzebini praw miejskich potwierdza zapis w księdze uchwał Senatu Wolnego Miasta Krakowa, datowany na 6 września 1817 roku„Uchwalono przywilej wynoszący kolonię Trzebini do rzędu miasteczek w należnej formie wydać, zapłaty stempla w kwocie złotych polskich sto dwadzieścia pięć. Wydziałowi Spraw Wewnętrznych polecić wezwanie dziedzica do złożenia planu, wedle którego dom urzędnika miejscowej policji chce wystawić i przedstawienia ukwalifikowanego kandydata na zastępcę wójta; zaprowadzenie administracji i targowego i jarmarcznego, tudzież przypisanie taryfy tego poboru na wzór taryfy miasteczka Nowy Górze udzielanej; razem zalecenie inspektorowi dróg i mostów, ażeby plan drogi murowanej przez dziedzica zrobić się mającej przygotował. Zresztą wyniesienie to kolonii Trzebini ma być pismami publicznymi ogłoszonym. Wydział zaś dochodów publicznych wszelkie prawa, przepisy i rozporządzenia, ażeby się wyłącznie do miast i miasteczek ściągały, ma do miasteczka Trzebinia zastosować” (Archiwum Państwowe w Krakowie, Akta Wolnego Miasta Krakowa IV-3, s. 147).

Przypadająca 6 września 2017 roku okrągła rocznica nadania Trzebini praw miejskich podkreśla długą historię tego miejsca - historię składającą się z życia wielu pokoleń ludzi, którzy zbudowali miasto, w którym obecnie żyjemy. Podczas jubileuszowych obchodów chcemy okazać im szacunek, ale także pokazać to, co się tu dzieje obecnie. Zależy nam, by obchody jubileuszu połączyły wszystkich mieszkańców, byśmy mogli wspólnie świętować to niezwykłe wydarzenie, które jest dla Trzebini okazją do zorganizowania wielu spotkań kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.

POBIERZ KALENDARZ IMPREZ

Produkcja: Trzebińskie Centrum Kultury dla Gminy Trzebinia 2016
Montaż: Łukasz Michalik Malinowe Media

W filmie wykorzystano materiały filmowe dostarczone dzięki uprzejmości naszych Partnerów: MALINOWE MEDIA, LANGERS.PL, POWIAT TV, UNIMETAL RECYCLING oraz materiały własne TRZEBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY.