Cennik i zasady wynajmu pomieszczeń w placówkach administrowanych przez Trzebińskie Centrum Kultury

 do pobrania formularz wynajmu sal w TCK,   

do pobrania procedura wynajmu sal w TCK

Lp. Placówka Cena wynajmu za dobę
1. Wiejski Dom Kultury w Czyżówce 158,54 zł + 23% VAT = 195,00 zł
2. WDK w Karniowicach Sala ze sceną (parter) 227,64 zł = 23% VAT = 280,00 zł
Sala na I piętrze 227,64 zł = 23% VAT = 280,00 zł
3. Wiejski Dom Kultury w Lgocie 150,41 zł + 23% VAT = 185,00 zł
4. Wiejski Dom Kultury w Młoszowej 325,20 zł + 23% VAT = 400,00 zł
6.

Wiejski Dom Kulturyw Pile Kościeleckiej

219,51 zł + 23% VAT = 270,00 zł
7. Wiejski Dom Kultury w Psarach 208,13 zł + 23% VAT = 256,00 zł
8. Wiejski Dom Kultury w Płokach 203,25 zł + 23% VAT = 250,00 zł
9. Dom Gromadzki w Trzebini 160,16 zł + 23% VAT = 197,00 zł
10. Willa NOT w Trzebini 200,00 zł + 23% VAT = 246,00 zł

Wynajem na zabawy, wesela

500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł
Cena wynajmu za godzinę
11. Dom Kultury „Sokół”
sala widowiskowa najem na działalność gospodarczą 350,00 zł + 23% VAT = 430,50 zł
najem na działalność edukacyjną 250,00 zł + 23% VAT = 307,50 zł
sala świetlicowa 50,00 zł + 23% VAT = 61,50

12.

Dwór Zieleniewskich
sala lustrzana 48,79 zł + 23% VAT = 60,00 zł
sala wystaw 28,46 zł + 23% VAT = 35,00 zł
sala lustrzana + salonik nr 1 56,92 zł + 23% VAT = 70,00 zł
sal lustrzana + salonik nr 1 i nr 2 69,10 zł + 23% VAT = 85,00 zł
salonik nr 1 14,64 zł + 23% VAT = 18,00 zł
salonik nr 2 28,46 zł + 23% VAT = 35,00 zł
wszystkie sale na parterze 97,56 zł + 23% VAT = 120,00 zł

Zasady wynajmu

  • W przypadku wynajmu za okres trwający dłużej niż jedną dobę stosuje się bonifikatę w wysokości 50% za każdy następny dzień licząc od drugiego dnia wynajmu.
  • W przypadku szczególnych okoliczności związanych z m.in. wynajmem na cele związane z działalnością społeczną, kulturalną Dyrektor TCK ma możliwość zastosowania preferencyjnej stawki opłat.
  • Od Najemcy pobiera się zaliczkę na poczet zapłaty za zużycie mediów (gaz,woda, prąd) w wysokości 50,00 zł. Rozliczenie zaliczki następuje w chwili odbioru lokalu przez Najemcę oraz kaucję w wysokości co najmniej 200 zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń w lokalu
  • W przypadku wynajmu pomieszczeń na spotkania, w trakcie których odtwarzana będzie muzyka do kwot wynajmu doliczana będzie należność w wysokości 52,00 + 23% VAT = 63,96 zł
  • W przypadku wynajmu pomieszczeń w celu zorganizowania  sylwestra lub imprezy zarobkowej Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę z ZAiKS (tel. 512 094 924) oraz okazać ją Wynajmującemu w dniu podpisania umowy.
  • Za jednorazowy najem lokalu na spotkania, pokazy itp. trwający 1 godzinę zegarową jest pobierana odpłatność w wysokości 50,00 zł + 23% VAT = 61,50 zł
  • Za trwający 1 godzinę zegarową program animacyjny wraz z wynajęciem sali jest pobierana odpłatność w wysokości 81,30 zł + 23% VAT = 100,00 zł
  • Opłaty winne być uiszczane przed ostatecznym wydaniem kluczy.

DOM KULTURY W MYŚLACHOWICACH

 Cena wynajmu za 1 dobę

Lp. Nazwa pomieszczenia Koszt wynajmu
1 Sala widowiskowa 900,00 zł +23% VAT = 1.107,00 zł
2 Hall 300,00 +23% VAT = 369,00 zł

Cena wynajmu za 1 godzinę zegarową

Lp. Nazwa pomieszczenia Koszt wynajmu
1 Sala widowiskowa 100,00 zł +23% VAT = 123,00 zł
2 Hall 60,00 +23% VAT = 73,80 zł
  • Opłata za zużycie mediów została wliczona w cenę wynajmu pomieszczeń.
  • Kaucja zwrotna na pokrycie ewentualnych zniszczeń wynosi minimum 500,00 zł.