KGW CZYŻÓWKA

 

KGW Czyżówka

 

 bez tytułu2                

Przewodnicząca KGW - Pani Elżbieta Pietrzyk
Opiekun muzyczny – instruktor Artur Gomółka

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżówce powstało w 1955 r. Jedną z pierwszych założycielek i przewodniczącą była p. Otylia Głuch. Obecnie opiekę nad kołem sprawuje p. Elżbieta Pietrzyk. Opiekunem muzycznym jest inst.. Artur Gomółka. Koło Gospodyń współpracuje z Domem Kultury  i Radą Sołecką Czyżówki. Bierze udział  w uroczystościach gminnych i parafialnych, organizują wspólne spotkania dla mieszkańców swojej wsi takie jak: „Sobótki”, Spotkania Barbórkowe, festyny. W okresie swojej działalności Koło Gospodyń zdobyło wiele nagród i wyróżnień.
Najważniejsze to:

  • I miejsce w Konkursie zespołów Obrzędowych w Wygiełzowie za obrzęd  „Młócka na klepisku” w 1999 roku.
  • Wielkanocne Spotkanie z Tradycją w 1998 wyróżnienie  „Dekoracja stołu wielkanocnego”; 1999 – I miejsce „ Najładniejszy stroik świąteczny „; 2007  wyróżnienie „Tradycyjna palma wielkanocna”.
  • Między powiatowy Konkurs Przyśpiewek Weselnych "I po wianku”.
  • w Alwerni w 2003 – wyróżnienie; 2002 – III miejsce; 2005 -  II miejsce.

Działalność KGW z Czyżówki w 2013 roku:

·         Kolędowanie na Trzebińskim Rynku i Domu Kultury w Młoszowej.

·         Robienie kwiatów z bibuły do Palm Wielkanocnych -  2 palmy na Niedziele Palmową do Kaplicy w Czyżówce.

·         24.05.2013 roku udział w uroczystościach Dni Kultury Chrześcijańskiej „Być solą ziemi” w Płokach.

·         Współorganizowanie festynu w Czyżówce ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Czyżówka.

·         Spotkanie z dziećmi i młodzieżą z Czyżówki – degustacja starodawnej potrawy jaką są kluski tlone.

·         Spotkanie integracyjne w Czyżówce z KGW z Głębowic 27.07.2013.

·         Udział w wystawie rękodzieła w Bibliotece w Trzebini.

·         Udział w Gminnych Dożynkach w Trzebini.

·         Udział w uroczystościach odpustowych w Płokach- robienie wieńca odpustowego i przygotowanie darów na ofiarowanie.

·         Spotkanie integracyjne w Głębowicach 28.09.2013 roku.

·         Udział w uroczystościach odpustowych w Czyżówce 4.12.2013 roku.

·         Udział w Jasełkach i spotkaniu Wigilijnym w Szkole Podstawowej w Czyżówce – śpiewanie kolęd.

Działalność KGW z Czyżówki w 2014 r.:

-         kolędowanie przy szopce na Trzebińskim Rynku,

-         udział w XVII Dniach Kultury Chrześcijańskiej w Płokach,

-         udział w Dożynkach Gminnych w Dulowej,

-         przygotowanie kwiatów z bibuły – Wygiełzów 7.09.2014, „Ziemniaczysko pod Lipowcem”,

-         udział w Uroczystościach Odpustowych – 700-lecie istnienia parafii Płoki,

-         udział w Biesiadzie Patriotycznej w DK w Myślachowicach – 11 listopada,

-         udział w Uroczystościach Barbórkowych w kaplicy w Czyżówce – 4.12.2014,

-         Bożonarodzeniowe Spotkanie z Tradycją – DK Myślachowice 13.12.2014,

-         udział w spotkaniu wigilijnym w szkole podstawowej w Czyżówce – 19.12.2014 r.

Działalność KGW w 2015 roku:

-         przygotowanie tradycyjnej palmy wielkanocnej do kaplicy w Czyżówce,

-         udział w Dniach Kultury Chrześcijańskiej – Płoki 22 mają,

-         udział w  Dożynkach Gminnych w Karniowicach – wyróżnienie w konkursie kosza dożynkowego,

-         III miejsce w konkursie kulinarnym „Słodki przysmak Chrzanolandii”- Wygiełzów 6.09.2015,

-         udział w Uroczystościach Odpustowych – Płoki 8.09.2015,

-         udział w Uroczystościach Barbórkowych w kaplicy w Czyżówce 4.12.2015,

Działalność KGW w 2016 roku:

-      Udział w Noworocznym Kolędowaniu w Domu Kultury w Myślachowicach.

-      Udział w warsztatach wykonywania palm wielkanocnych w WDK w Czyżówce.

-      Przygotowanie stołu wielkanocnego podczas Wielkanocnego Spotkania z Tradycją w DK w Myślachowicach.

-      Udział w Dniach Kultury Chrześcijańskiej w Płokach.

-      III miejsce w Konkursie Piosenki Biesiadnej w WDK w Czyżówce.

-      Przygotowanie kosza dożynkowego na Dożynki Powiatowe w Karniowicach.

-      III miejsce w konkursie „Pachnie tradycją” za wykonanie woreczków ziołowych z opisem.

-      Występ w Szkole Podstawowej w Czyżówce z okazji Święta Niepodległości.

-      Występ w Szkole Podstawowej w Czyżówce podczas Jasełek , śpiewanie kolęd.