Zapraszamy do udziału w XII Powiatowym Konkursie "Jesień w sztuce" organizowanym przez Wiejski Dom Kultury w Psarach. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu chrzanowskiego.
Obejmuje cztery kategorie konkursowe: literacką, fotograficzną, plastyczną i muzyczną.
Zgłoszenia przyjmowane są do 22.10 w WDK Psary ul. Św. Floriana 4 w godzinach 14:00 do 19:00. Wyniki zamieścimy na naszej stronie internetowej do 19.10.2021. Do pobrania (w formacie pdf): regulamin konkursu literackiego, regulamin konkursu fotograficznego, regulamin konkursu plastycznego, regulamin konkursu muzycznego, zgoda na przetwarzanie danych uczestnika pełnoletniegozgoda na przetwarzanie danych uczestnika małoletniego 

jesień w sztuce 2021