Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini - Wiejski Dom Kultury w Psarach zaprasza do udziału w konkursie o zasięgu powiatowym pt.” Jesień w sztuce”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnic

Celem imprezy jest promocja szeroko pojętej własnej twórczości literackiej  i malarskiej oraz interpretacja znanych utworów muzycznych. Adresatami tych działań są  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego. Literatura i malarstwo są przedmiotem konkursu, natomiast muzyka ma  charakter prezentacji po wcześniejszych eliminacjach. Szczegóły - w załączonych regulaminach. Poniżej do pobrania regulaminy konkursów.

Pismo przewodnie

Jesień w sztuce - konkurs literacki

Jesień w sztuce - konkurs plastyczny

Jesień w sztuce - prezentacje muzyczne

ochorona danych osobowych i wizerunku