W WDK w Bolęcinie trwają zapisy na zajęcia.

- nauka języka angielskiego dla początkujących koszt 10 zł/ 1 zajęcia

- nauka języka niemieckiego dla początkujących koszt 10 zł/ 1 zajęci

- koło szachowe 15 zł/ za miesiąc