UTW

Uczestnicy wycieczki „Winobranie w

 

Zielonogórskim”

 

II rata za wycieczkę w kwocie 290 zł

 

odbierana będzie 23 lipca 2018, w godz. 15.00 –

16.30 w pok. 301

 

 

Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem

 

10 września 2018, o godz. 15.00 ( + wpłata za

bilety wstępu)

 

Kontakt: Halina Głuch 728-456-001