Trzebińskie Centrum Kultury prowadzi akcję informacyjno-promocyjną na temat REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW W TRZEBINI. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu oraz do obejrzenia filmu rpomującego projekt oraz galerii zdjęć

 

tablica składowisko

 

Gmina Trzebinia była obszarem o dużej koncentracji przemysłu, jednak jego kondycja w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Upadek przemysłu wydobywczego i przetwórczego surowców mineralnych postawił nowe wyzwania wobec gospodarzy regionu, wymagające zagospodarowania terenów poprzemysłowych, a jednocześnie otworzył możliwości proekologicznego rozwoju Gminy.

Najnowszym działaniem jest zadanie pod nazwą:

„Rekultywacja składowiska odpadów w Trzebini”,

które realizowane jest przez Usługi Komunalne „Trzebinia” Sp. z o.o., jako właściciela składowiska.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętym składowisku odpadów w Trzebini. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 7 milionów złotych.

Spółka otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii z realizacji prac.

 

 

DŁUŻSZA WERSJA FILMU:

 

Rekultywacja Składowiska Odpadów w Trzebini from Łukasz Michalik on Vimeo.