Tadeusz Trębacz urodzony 25 lipca 1933 r. w Młoszowej. Absolwent miejscowej szkoły podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie oraz Wydziału Filozoficznego Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Magister pedagogiki dorosłych.W trakcie kariery zawodowej związany był z regionem Podbeskidzia i Ziemi Żywieckiej. Był m.in. nauczycielem, instruktorem harcerskim, a także dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

 

Całe swoje życie zawodowe poświęcił działalności artystycznej w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Był organizatorem, pomysłodawcą i realizatorem wielu poczynań  w zakresie kultury, począwszy od budowy czy remontów placówek oświatowych  i kulturalnych po inicjowanie i prowadzenie wielu imprez artystycznych od folkloru po muzykę rozrywkową i klasyczną włącznie.Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Artystycznej Ministra Kultury, nagrody im Władysława Orkana, nagrody za upowszechnianie kultury Marszałka Województwa Śląskiego czy też medali Za Zasługi dla miasta Żywca i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.W 2014 roku wydał książkę-pamiętnik „Hej ode wsi do miasta”.