Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież z powiatu chrzanowskiego do udziału w VIII Powiatowym Bajkowym Festiwalu Teatralnym, który odbędzie się 4 kwietnia 2019 r.
Festiwal ma zasięg powiatowy i adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, placówek kulturalnych oraz świetlic. Można zaprezentować wszystkie formy teatralne. Każdy zespół może przedstawić tylko jeden spektakl trwający nie dłużejniż 30 minut.
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 1 kwietnia 2019 r. drogą mailową, pocztową lub faksem (decyduje data dostarczenia do DK „Sokół”).
Do pobrania regulamin i karta zgłoszenia

bajkowy festiwal 2019