Kalendarz wydarzeń

TRZEBIŃSKIE LATO NA POLU
Sobota, 27. Lipiec 2019, 16:00 - 22:00
Kontakt www.trzebinia.pl

27 lipca 2019 r.
godz. 16.00 - 22.00
Błonia Karniowickie w Karniowicach
Program:
- Konkurs scenicznej twórczości artystycznej.
- Konkurs na najładniejszy stół piknikowy.
- Konkurs na najliczniejszą grupę uczestników:
I kategoria: koła emeryckie
II kategoria: pozostałe grupy zorganizowane
- Losowanie nagród wśród uczestników biorących udział w loterii fantowej przygotowanej przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Trzebini.
- Stoiska gastronomiczne.
- Zabawa przy muzyce w wykonaniu zespołu „SINGLEE BAND”

Organizatorzy:
Urząd Miasta w Trzebini oraz Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini.

Uczestnicy:
Impreza otwarta, jednak szczególnie skierowana do członków organizacji pozarządowych w podziękowaniu za pracę wykonywaną na rzecz lokalnej społeczności.

Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku.

Miejsce Błonia Karniowickie
...

Cofnij