W miniony weekend 20-21.02.2016 XXI Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych P’30 Trzebinia 2016 pod honorowym patronatem Pana Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego zgromadził rzesze miłośników szachów.

 W rozgrywkach w Zespole Szkół w Trzebini wzięło udział 217 zawodników z Polski, Anglii, Słowacji i Ukrainy. Rozegrano 9 rund w pięciu kategoriach.
Celem Turnieju była popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń szkoleniowych i organizacyjnych oraz promocja Województwa Małopolskiego jako mecenasa szachów.

Organizatorem Turnieju był UKS Hetman Koronny oraz Trzebińskie Centrum Kultury. Dyrektorem Turnieju był Janusz Szczęśniak, Starosta Chrzanowski i Prezes UKS Hetman Koronny. Organizatorzy ufundowali wiele cennych nagród.

do pobrania
wyniki XXI MiędzynarodowegoTurnieju Młodych Talentów w Szachach Aktywnych