Narodowe Święto Niepodległości juz za nami. Relacja fotograficzna w Galerii  

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości

RYNEK W TRZEBINI
godzina 10.00
- koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
- wciągnięcie flagi państwowej na maszt
- apel poległych
- ślubowanie klasy mundurowej Publicznego Społecznego Liceum  
  Ogólnokształcącego w Trzebini
- złożenie kwiatów pod Pomnikiem Trzebińskich Bohaterów Wojen,
  Bitew i Walk na Różnych Frontach oraz Ofiar Represji Systemów
Totalitarnych
godzina 10.45
- przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości
do kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini

KOŚCIÓŁ P.W. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W TRZEBINI
godzina 11.00  
- uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem Chóru „Echo”

11listopada