Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini zaprasza do udziału w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA "2022”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych – Mieszkańców Miasta i Gminy Trzebinia, obejmuje następujące grupy wiekowe: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.

Prace należy dostarczyć do dnia 8 grudnia 2022r. Osobiście do siedziby TCK w Trzebini przy ul. Kościuszki 74, od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00 lub nadesłać na adres: ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 13 grudnia 2022r.

Więcej informacji w regulaminie

Karty zgłoszeniowe do pobrania

christmas gbbc08782a 1920