Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży – Mieszkańców Miasta i Gminy Trzebinia. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A6 (standardowy format kartek pocztowych), która może łączyć różne techniki i materiały. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie. Prace uczestników należy dostarczyć wraz z Załącznikiem nr 1 (karta zgłoszenia, deklaracja rodzica bądź opiekuna prawnego) Organizatorowi. Załącznik nr 1 stanowi integralną całość wraz z nadesłaną na konkurs pracą. Pobierz regulamin oraz kartę zgłoszenia.

kartka