Wakacyjne piątki nad Chechłem rozpoczynaja się 2 lipca. Podczas zajęć animacyjnych dziecka pozostaje  pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego podpisanego na oświadczeniu.

wakacje nad Chechłem