Przed nami jeszcze trzy seanse kina plenerowego w Parku przy Dworze Zieleniewskich w Trzebini oraz w Bolęcinie przy Zajeździe Na Wsie.

czwartek  8 października o godz. 18:30 MOJE SKARBY w Parku przy Dworze Zieleniewskich w Trzebini. WSTĘP WOLNY!

Piątek, 9 października o godz. 18:30 RAZEM CZY OSOBNO  w Parku przy Dworze Zieleniewskich w Trzebini. WSTĘP WOLNY!

Sobota, 10 października o godz. 18:30 WIEK ADELINE w Zajeździe Rowerowym Na Wsie w Bolęcinie.  WSTĘP WOLNY!

Projekt pt. "Z filmem pod chmurką" - organizacja plenerowego kina w miejscowościach powiatu chrzanowskiego przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze" zostanie zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Organizator: Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze". Projekt obejmuje realizację łącznie 5 seansów plenerowych w Trzebini i Bolęcinie w miesiącu wrześniu i październiku 2020 roku.

Pełna inormacja o projekcie TUTAJ