84564239 2674525999269017 1640486209228636160 o

Od najbliższego poniedziałku (15 czerwca) wznawiają działalność nasze domy kultury, oczywiście w ograniczonym zakresie. Wszystkie zajęcia będą się odbywały z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego w oparciu o wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczące funkcjonowania domów, ośrodków i centrów kultury w trakcie epidemii COVID-19.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami korzystania z zajęć.
Do pobrania:
regulamin korzystania z zajęć,  
procedura w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u osób przebywających w domu kultury,
deklaracja rodzica/opiekuna
deklaracja uczestnika pełnoletniego