Szanowni Państwo!
Informujemy, że występ Kabaretu Młodych Panów zaplanowany w Trzebini odbędzie 18 czerwca 2020r. ( godziny ustalane z organizatorami ).
Kabaret odbędzie się z zachowaniem wymagań sanitarnych ustalonych przez rząd RP:
- zajmowane może być co drugie miejsce na widowni, w związku z czym numery miejsc uwidocznione na biletach są nieważne. Klienci będą wpuszczani na widownię zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, sukcesywnie w kolejności przybywania do miejsca spektaklu we własnych maseczkach i po uprzednim zdezynfekowaniu rąk płynem antybakteryjnym z dozowników umieszczonych przy wejściu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie Trzebińskiego Centrum Kultury

km p 1