Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:
Trzebińskie Centrum Kultury z dniem 12 marca 2020 do odwołania zawiesza działalność kulturalną. Zamknięte zostaje Kino Sokół, domy kultury, odwołane zajęcia, koncerty, imprezy.
O wszelkich zmianach i informacjach będziemy komunikować na naszej stronie internetowej tck.trzebinia.pl oraz na facebooku.