Trzebińskie Centrum Kultury oferuje usługę ekspozycji mobilnej na przyczepie reklamowej - dwustronny ekran o pow. 2 x 12m2. Miejsce ekspozycji do ustalenia
Do pobrania cennik.
Więcej informacji udziela Bożena Nowakowska tel. 32 121 497 wew. 20 lub 32 6110 621

przyczepka reklamowa

reklama cennik