To już kolejna III edycja tej cieszącej się popularnością imprezy.  Odbędzie się 1 maja, tym razem na placu przy ulicy Ochronkowej. Będzie jak zwykle peerelowski autobus Ikarus i objazd po Trzebini oraz zwiedzanie miejsc związanych z okresem PRL, woda z saturatora, mobilne jadłodajnie, konkursy. Jeden z nich to konkurs "Najsmaczniejsza potrawa PRL-u". Adresowany jest do członków Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz osób fizycznych. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2019 roku do siedziby TCK w Trzebini. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie 32-61-10-621. Do pobrania regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia

plakat 1 maja z konkursem