Trzebińskie Centrum  Kultury niniejszym zwraca się z zapytaniem ofertowym  na wykonanie zadania dot. prowadzenia wesołego miasteczka oraz kompleksowej obsługi handlowej i gastronomicznej XXIV Dni Trzebini. Szczegóły w w załączniku