Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, gratulujemy zwycięzcom. Po nagrody zapraszamy na trzebiński Rynek już 16.12.2017. Wykaz nagrodzonych osób do ściagnięcia tutaj