Trzebińskie Centrum Kultury to kilkanaście placówek na terenie gminy Trzebini. SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ! Zajęcia wokalne, gra na instrumentach, zajęcia ruchowe, taneczne, fitness, dziecięce i inne!

Dom Kultury "SOKÓŁ" w Trzebini
http://tck.trzebinia.pl/dk-sokol

Dom Kultury w Myślachowicach
http://tck.trzebinia.pl/dk-myslachowice
          3D Facebook Logo  https://www.facebook.com/Myslachowice

Dom Kultury Willa NOT w Trzebini-Sierszy
http://tck.trzebinia.pl/dk-willa-not

          3D Facebook Logo   https://www.facebook.com/DKWillaNOT

DK Dom Gromadzki

http://tck.trzebinia.pl/dk-dom-gromadzki

          3D Facebook Logo  https://www.facebook.com/domgromadzkiwodna

Wiejski Dom Kultury w Bolęcinie

http://tck.trzebinia.pl/wdk-bolecin
         3D Facebook Logohttps://www.facebook.com/wdkbolecin

Wiejski Dom Kultury w Czyżówce
http://tck.trzebinia.pl/wdk-czyzowka
          3D Facebook Logo   https://www.facebook.com/WDKCzyzowka

Wiejski Dom Kultury w Dulowej
http://tck.trzebinia.pl/wdk-dulowa
          3D Facebook Logo   https://www.facebook.com/wdkwdulowej/

Wiejski Dom Kultury w Karniowicach
http://tck.trzebinia.pl/wdk-karniowice
          3D Facebook Logo   https://www.facebook.com/WDKKarniowice/

Wiejski Dom Kultury w Lgocie
http://tck.trzebinia.pl/wdk-lgota

          3D Facebook Logo   https://www.facebook.com/Wiejski-Dom-Kultury-w-Lgocie

Wiejski Dom Kultury w Młoszowej
http://tck.trzebinia.pl/wdk-mloszowa
          3D Facebook Logo   https://www.facebook.com/wdkwmloszowej/

Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej
http://tck.trzebinia.pl/wdk-pila-koscielecka
          3D Facebook Logo   https://www.facebook.com/Wiejski-Dom-Kultury-w-Pile-Kościeleckiej

Wiejski DomKultury w Psarach
http://tck.trzebinia.pl/wdk-psary
          3D Facebook Logo   https://www.facebook.com/wdkpsary/

Wiejski Dom Kultury w Płokach
http://tck.trzebinia.pl/wdk-ploki
          3D Facebook Logo   https://www.facebook.com/wiejskidomkulturywplokach