Trzebińskie Centrum Kultury przyjmuje oferty na "Kompleksową obsługę gastronomiczną XXIII Dni Trzebini". Oferty należy składac do dnia 10 maja 2017 do godz. 14:00. Opis przedmiotu zamówienia do pobrania tutaj