Trzebińskie Centrum Kultury wynajmie lokal na działalność gospodarczą o powierz. 579,60 m2 znajdujący się na parterze Domu Kultury w Myślachowicach (poprzednio restauracja „Arkady”) . Oferty prosimy składać do 24.08.2016 do godz. 10:00. 
Więcej informacji w  regulaminie przetargu. Poniżej do pobrania dokumenty: oferta i wzór umowy
Telefon do kontaktu 32 6121 497 wew. 20