15 lipca 2018 zapraszamy na Festyn odpustowy i Jubileusz 20-lecia Klubu UKS Dulowa.

festyn odpust karn 1