Harmonogram zajęć w kołach zainteresowań w Wiejskim Domu Kultury w Bolęcinie
Rok szkolny 2015/2016

Wtorek
14.00-19.00 - zajęcia świetlicowe   -   prowadzi Edyta Gromadzik
br

Poniedziałek

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dyżur Radnej Alicy Antoń

18:00 - 20:00 zebranie KERiI nr 8

Wtorek

16:00 - 17:00 - zajęcia plastyczne

14:00 - 19:00 - zajęcia świetlicowe

Środa

14:00 - 19:00 - zajęcia świetlicowe

w każdą pierwszą środe miesiąca w godzinach 16:00 - 17:00 - Koło Wspomnień

Czwartek

14:00 - 19:00 – zajęcia świetlicowe

16:00 - 17:00 - zajęcia plastyczne

Piątek

14:00 - 19:00 - zajęcia świetlicowe