Wiejski Dom Kultury w Bolęcinie powstał 28.02.1995 r. Jego siedzibą jest Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolęcinie, przy ul. Krakowskiej. Pierwszym kierownikiem WDK w Bolęcinie była Pani Agnieszka Palu

Wiejski Dom Kultury w Bolęcinie powstał 28.02.1995 r. Jego siedzibą jest Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolęcinie, przy ul. Krakowskiej. Pierwszym kierownikiem WDK w Bolęcinie była Pani Agnieszka Paluch, a od 2001 r. placówką kieruje Pani Edyta Gromadzik. Obecnie Dom Kultury czynny jest od wtorku do piątku, w godz. 15.00 - 19.00. W trakcie ogólnych zajęć świetlicowych Dom Kultury proponuje również zajęcia zorganizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieci z kół zainteresowań biorą udział w turniejach i przeglądach amatorskich. Również na terenie WDK działa Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów z przewodniczącą Alicją Antoń, ktore spotyka się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00. Koło wraz z WDK organizuje wycieczki i spotkania towarzyskie. WDK Prężnie współpracuje ze strażą OSP, Radą Sołecką organizując wspólnie imprezy masowe typu: Dni Bolęcina (lipiec), Piknik rodzinny (sierpień), Mikołajki (grudzień), zabawy karnawałowe (luty) i Piknik majowy. Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Bolęcinie Dom Kultury organizuje takie uroczystości jak: Dzień Babci i Dziadka, spotkania wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Dziecka i sprzątanie świata. Jak w każdym domu kultury organizowane są zajęcia wakacyjne i ferie zimowe, kiedy to korzystając z dotacji dzieci wyjeżdżają na wycieczki oraz są organizowane dla nich gry i zabawy. Istotna bardzo dla WDK jest współpraca z Radną Alicją Antoń, Prezesem OSP Marcinem Kocotem i Sołtysem Franciszkiem Barnasiem. Owocuje to organizacją uroczystości, imprez, pikników, turniejów zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.