UTW

 Od stycznia 2017r. zajęcia dla słuchaczy TUTW z Panią

 Katarzyną Kaput z j. niemieckiego będą odbywać się

 w piątki  : grupa I - godz. 10.30,  grupa II- godz. 11.30