UTW

Zainteresowanych zajęciami z języka rosyjskiego zapraszamy na spotkanie organizacyjne z lektorem , 4 grudnia 2017r. o godz. 13.00 i 17.30. Dom Kultury "Sokół" pok. 302