Zarządzenie dyrektora w sprawie cennika za udzial w zajęciach Trzebinskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

zarządzenie utw