DK "Sokół"

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież z powiatu chrzanowskiego do udziału w VII  Bajkowym Festiwalu Teatralnym, który odbędzie się 13 kwietnia 2018.

Festiwal ma zasięg powiatowy i adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, placówek kulturalnych oraz świetlic. Można zaprezentować wszystkie formy teatralne.
Każdy zespół może przedstawić tylko jeden spektakl trwający 
nie dłużejniż 30 minut.
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 8 kwietnia 2018 r. drogą mailową,  pocztową lub faksem (decyduje data dostarczenia do DK „Sokół”).

Poniżej do pobrania

szczegółowy regulamin festiwalu

karta zgłoszenia 

 

Serdecznie zapraszamy.