Serdecznie dziękujemy mieszkańcom miasta i gminy Trzebinia za otwartość i hojność podczas XXVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 72 kwestujących wolontariuszy zebrało do puszek kwotę w wysokości 39.825,15 zł. Ze sprzedaży gadżetów WOŚP uzyskano 700,00 zł. Ogólna kwota przekazana przez trzebiński Sztab na rzecz WOŚP wynosi 40.525,15 złotych. Dziękujemy wolontariuszom i ich opiekunom za zaangażowanie i poświęcony czas.

W tym roku współpracowali z nami:
Wiejskie Domy Kultury w Bolęcinie, Czyżówce, Dulowej, Młoszowej, Myślachowicach, Płokach , Lgocie i Psarach, Dom Gromadzki na Wodnej, DK „Sokół”, Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkół w Trzebini ,Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa nr 3, ZSECH w Trzebini , LO w Trzebini, ZSTU w Trzebini, Hufiec ZHP Trzebinia oraz Pani Agnieszka Mazur.

A oto ile zebrano w poszczególnych sołectwach i dzielnicach Trzebini:
Bolęcin – 2250,69 zł ( wolontariusze z WDK)
Młoszowa – 2365,11 zł. ( wolontariusze z WDK )
Lgota – 1953,38 zł. ( wolontariusze z WDK )
Psary – 3589,04 zł. ( wolontariusze z WDK )
Dulowa, Karniowice – 3981,73 zł. ( wolontariusze z WDK )
Myślachowice – 2341,92 zł. ( wolontariusze z DK )
Płoki – 2001,35 zł. ( wolontariusze z WDK )
Czyżówka – 1080,34 zł. ( wolontariusze z WDK )
Trzebinia Wodna – 1618,91 zł. ( wolontariusze z Domu Gromadzkiego )
Trzebinia – Krystynów – 930,54 zł. ( uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, )
Trzebinia – Siersza, Gaj, Os. Energetyk – 1010,34 zł. ( uczniowie z PSLO )
Trzebinia Centrum – Kościół Piotra i Pawła, ZWM – 4493,23 zł. ( uczniowie z Zespołu Szkół w Trzebini )
Trzebinia Gaj – Siersza, Os. Energetyków- 2118,34 zł. (uczniowie z SP 5)
Trzebinia , Trzebionka, ul. 1-go Maja, Fabryczna – 515,05 zł ( uczniowie z SP 3)
Trzebinia – ul. Grunwaldzka, Gwarków, Krystynów, Górka – 745,84 zł ( uczniowie z ZSTU)
Trzebinia Os. Centrum, Piaski, Krakowska, ZWM – 2641,85 zł ( uczniowie z ZSECH )
Trzebinia – Centrum, Salwator, PKP – 3628,20 zł.( wolontariusze z Hufca ZHP z Trzebini )

Pani Agnieszka Mazur – 3259,29 zł. (największa zawartość puszki)

Słowa wdzięczności kierujemy również do Pana Komendanta i Funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Trzebini za wzmożone patrole, pomoc w liczeniu datków oraz zabezpieczenie sztabu.

Liczymy na współpracę w roku przyszłym.